Решения от заседание на 27.06.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява Борислав Борисов и Здравко Иванов за членове на съвета на директорите на „Дебитум инвест“ АДСИЦ.

2.Одобрява Смилен Цинцарски за член на съвета на директорите на управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД.

3.Одобрява Ива Миткова и Валентин Ангелов за членове на съвета на директорите на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД.

Изпраща писмо до управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на прокурист на дружеството.

4.Одобрява замяната на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Грийн Индъстри Пропъртис” АДСИЦ, гр. София.

5.Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност (ESMA35-43-3172), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 03.10.2023 г.