Решения от заседание на 21.08.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Мирослав Кочев за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане“ АД.

2. Отнема, по искане на заявителя, издадения на „Люк“ АДСИЦ, гр. София, лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

3. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Полша във връзка с намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при правото на установяване (чрез клон) на територията на съответната държава.

4. Прекратява производство във връзка с намерението на ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД да извършва дейност на територията на Република Румъния при условията на свобода на предоставяне на услуги.