Решения от заседание на 16.08.2022 г.

На заседанието си на 16.08.2022 г. КФН реши:

1. Спазва в надзорната си практика Окончателните насоки относно задълженията по ДПФИ II/РПФИ във връзка с пазарните данни (ESMA70-156-4263 BG), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.