Решения от заседание на 11.08.2022 г.

На заседанието си на 11.08.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява Стефан Атанасов, Ромил Златанов и Георги Георгиев за членове на съвета на директорите на „Зенит имоти“ АДСИЦ.

2. Одобрява Красимир Христов за член на надзорния съвет на „БАЕЗ“ ЕАД.

3. Одобрява Кремена Патева-Петкова за член на съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

4. Одобрява Милена Пенева за член на управителния съвет на „ЗАД Армеец“ АД.

5. Одобрява Антон Симеонов за член на съвета на директорите на ЗАД „Енергия“ АД.

6. Одобрява Максим Колев за изпълнителен директор и член на управителния съвет, и Юри Копач, Пламен Шинов, Петър Аврамов и Пламен Ялъмов за членове на управителния съвет на Гаранционния фонд.

7. Признава придобитата от Степан Сьомков квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

8. Признава придобитата от Никола Веселинов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

9. Изпраща писмо до “ТЕ Ресурс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.