Решения от заседание на 08.09.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява Катина Пейчева за член на управителния съвет на управляващо дружество „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД.

2. Одобрява Лозана Славчова за изпълнителен директор на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.

3. Одобрява замяната на „Обединена Българска Банка“ АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „ПАРК“ АДСИЦ.

4. Вписва „ДЕЛТА ФИТ“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Изменените насоки относно границите на договора (EIOPA-BoS-22-394), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, считано от датата на влизането в сила на съответните нормативни изменения и допълнения.

Спазва в надзорната си практика Насоките относно границите на договора (EIOPA-BoS-14/165 BG), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

Възнамерява да спазва в надзорната си практика Изменените насоки относно оценката на техническите резерви (EIOPA-BoS-22-393), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, считано от датата на влизането в сила на съответните нормативни изменения и допълнения.

Спазва в надзорната си практика Насоките относно оценката на техническите резерви (EIOPA-BoS-14/166 BG), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

6. Изпраща писмо до ЗД „Евроинс” АД, с което уведомява дружеството, че одобрява сключването на представения договор за частично прехвърляне на функции на външен изпълнител.

 7. Изпраща писмо до Застрахователна компания „УНИКА” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на надзорния съвет на дружеството.

8. Изпраща писмо до Застрахователна компания „УНИКА ЖИВОТ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на надзорния съвет на дружеството.