Резултати от  проведен на 28.01.2023 г. изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери

На 28.01.2023 г. се проведе изпит за придобиване на професионална квалификация на застрахователни брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка по реда на Наредба № 28 от 10.05.2006 г. на Комисията за финансов надзор за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение (Наредба № 28 от 10.05.2006 г.).

На основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г., Комисията за финансов надзор оповестява резултатите от изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери, проведен на 27.11.2021 г., както следва:

 

 Заявление №  Кандидат Резултат
1. РГ-14-172-1/16.12.2022 г. Стефан Йорданов Димчев Издържал (86 точки)
2. РГ-14-169-1/18.11.2022 г. Бистра Милчева Станкова Издържал (78 точки)
3. РГ-14-166-1/07.11.2022 г. Николай Паскалев Паскалев Издържал (76 точки)
4. РГ-14-167-1/14.11.2022 г. Мирослав Димитров Ушаков Неиздържал (54 точки)
5. РГ-14-168-1/14.11.2022 г. Радко Валериев Атанасов Неиздържал (60 точки)
6. РГ-14-170-1/24.11.2022 г. Антон Петров Асенов Не се явил
7. РГ-14-171-1/25.11.2022 г. Мирчо Радостинов Стоянов Не се явил

На лицата, преминали успешно изпита за професионална квалификация, ще бъде издаден сертификат, подписан от председателя на Комисията за финансов надзор.