Регулиране и надзор на небанковата финансова сфера

На 4 април в Комисията за финансов надзор (КФН) стартира учебен стаж, под надслов „Регулиране и надзор на небанковата финансова сфера“. Председателят на Комисията – г-н Бойко Атанасов посрещна учениците от гимназиалните класове на Националната търговско-банкова гимназия и им пожела ползотворни дни, в които да получат основни знания за застрахователния, осигурителния и капиталов пазар в България.

В рамките на 4 дни, заедно с експертите на КФН, младите хора имаха възможността да участват в реални казуси от ежедневието за отношенията между поднадзорните лица и потребителите на небанкови финансови услуги, както и да обсъдят актуални въпроси, свързани с новите макроикономически тенденции, като дигитализация и финтех.

Uchenici
Главният секретар на КФН, г-жа Деница Кирова заедно с участниците в учебния стаж

Програмата е част от заложените в плана за действие към Стратегията на КФН (2022-2024) мерки и в подкрепа на Националната стратегия за финансова грамотност, за повишаване на финансовата култура сред подрастващите.