Публична консултация на Европейските надзорни органи относно проектите за технически стандарти по прилагане на регулацията за ESAP

Публична консултация на Европейските надзорни органи относно проектите за технически стандарти по прилагане на регулацията за Единната европейска точка за достъп (ESAP)

На 8 януари е публикувана публична консултация на Европейските надзорни органи (EBA, EIOPA и ESMA) относно проектите за технически стандарти за изпълнение (ITS) по отношение на задачите на органите за събиране и функционалностите на Единната европейска точка за достъп (ESAP). Тези ITS и изискванията, които те определят, са предназначени да позволят на бъдещите потребители да могат ефективно да използват изчерпателната финансова информация и информацията за устойчивост, централизирана в ESAP.

Целта на консултацията е да се получи информация по отношение на:

Задачи на органите за събиране:

 • автоматизирани валидации, които да се извършват върху информацията, подадена от субектите;
 • характеристиките на квалифицирания електронен печат;
 • отворените стандартни лицензи, които ще се прилагат;
 • характеристиките на приложния програмен интерфейс (API) за събиране на данни;
 • характеристиките на мета-данните за информацията;
 • сроковете за предоставяне на информацията на ESAP;
 • индикативният списък с формати, които са приемливи като извличащи се данни и като машинно четими.

Функционалности на ESAP:

 • характеристиките на API за публикуване на данни;
 • идентификаторът на юридическото лице, който да се използва за идентифициране на субектите, които подават информацията или за които се отнася информацията;
 • класификацията на видовете информация;
 • категориите на размера на лицата;
 • характеризиране на индустриални сектори, за да се класифицира информацията, съдържаща се в ESAP и да се позволи търсене от потребителите.

ESAP има за цел да улесни достъпа до публично достъпна информация за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивостта. Очаква се системата да започне работа през юли 2026 г., а публикуването на информация – не по-късно от юли 2027 г.

Заинтересованите страни се насърчават да предоставят своите коментари по тази консултация до 8 март 2024 г. на ЕНО → https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-implementing-technical-standards-ESAP