Прехвърляне на застрахователния портфейл от Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life

КФН е уведомена за приключило производство по прехвърляне на застрахователния портфейл от Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life

Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Република Ирландия (Central Bank of Ireland) за това, че ирландският съд е одобрил прехвърлянето на портфейл от Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life. Прехвърлянето е произвело действие на 1 декември 2023 г.