Председателят на КФН – Бойко Атанасов, обсъди сътрудничество с УНСС

Председателят на Комисията за финансов надзор – Бойко Атанасов и ректорът на Университета за национално и световно стопанство – проф. д-р Димитър Димитров, обсъдиха възможностите за реализирането на анализ и оценка на развитието на небанковия финансов сектор до 2030 година. Научното изследване има за цел да прогнозира и планира как ще се развиват пазарите, да подпомага компаниите, които да планират приходите и разходите си, както и да бъде установено как регулациите влияят върху застрахователния сектор.

среща

„Вярвам, че едно бъдещо сътрудничество между Комисията за финансов надзор и УНСС ще е от изключителна полза за изследователския процес по изготвяне на анализи и оценка на макропруденциалната политика за небанковия финансов сектор, определянето на национални политики и стратегии, и ще допринесе за икономическия растеж на страната. Също така съм убеден, че съвместните ни усилия и нашата обща ангажираност ще дадат отличен резултат.“, сподели г-н Атанасов.

Проф. Димитров, от своя страна, изрази вярването си, че осъществяването на научно изследване, което да бъде подпомогнато от КФН, ще улесни, обогати и подпомогне преподавателите от университета, които са готови да работят за неговата реализация.

Ректор и Председател scaled

Като последваща стъпка в започналите междуинституционални взаимоотношения, Комисията за финансов надзор ще организира представяне на целите и начините за осъществяването на проучването на УНСС пред българската застрахователна общност.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 2 )