Председателят на КФН, Бойко Атанасов, откри юбилейната конференция „140 години българско застраховане“

На 5 октомври 2022 г., в присъствието на официални лица и гости, се проведе юбилейна конференция по повод отбелязването на 140 години от поставяне началото на застраховането в България и 30 години от създаването на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Престижното събитие се организира от АБЗ, с която Комисията за финансов надзор (КФН) поддържа дългогодишни партньорски взаимоотношения.

Конференцията бе открита от г-н Константин Велев – председател на УС на АБЗ, г-жа Даниела Добрева – заместник-министър на финансите и от г-н Бойко Атанасов – председател на КФН. Присъстваха и водещи фигури на европейското застраховане – г-жа Петра Хилкема, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Михаела Кьолер – генерален директор на Европейската федерация на застрахователите Insurance Europe и Дидие Милеро – ръководител на секция „Застраховане и пенсионно осигуряване“ в главна дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на Европейската комисия.

Pic1

Г-н Велев постави акцентите на конференцията – регулации, конкурентоспособност и нарастващите климатични, демографски и дигитални рискове на съвремието, както и търсенето на подходяща защита срещу тях.

В своето изказване, заместник-министърът на финансите – г-жа Даниела Добрева, подчерта успешното партньорство на Министерство на финансите с КФН и АБЗ, като „целта е повишаване защитата на потребителите на застрахователни услуги, гарантирането на финансовата стабилност и запазване конкурентоспособността на българските застрахователи“.

Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов, отправи приветствие към участниците и сподели, че „ролята на Асоциацията на българските застрахователи е да е стълб за сигурност, да е балансьор за дипломатичност, да е визионер за покоряване на нови хоризонти. Вярвам, че думите, описващи най-добре съвместната ни работа със застрахователния сектор в България са диалог, технологична насоченост и кауза“.

Pic2 1

Комисията за финансов надзор ще продължи да подкрепя застрахователната индустрия и да работи за постигане на гладко прилагане на новите регулации, касаещи този сектор в страната. Към първото полугодие, той представлява 3,9 % от БВП, изчислен въз основа на брутния премиен приход (застрахователно проникване), и 8,2 %, изчислен въз основа на активите на застрахователите (данни за 2021 г.). За първото шестмесечие на 2022 г. българските застрахователи реализират брутен премиен приход в размер на 1,7 млрд. лв., като се отчита ръст от записаните премии от 11% и за същия период са изплатени обезщетения в общ размер от 684 млн. лв., като същият нараства с 10% на годишна база.

Цитираните данни са показател за стабилен застрахователен пазар, което е предпоставка за по-високото ниво на конкурентоспособност и същевременно за запазване на доверието в него. Предстои създаването и въвеждането на иновации, с потенциал застрахователните компании и техните клиенти да се позиционират на друго ниво.

Pic5 scaled

По време на конференцията, в дискусионната част на панела „Застрахователен пазар: Регулации и конкурентоспособност – в търсене на баланса“, взе участие г-н Владимир Савов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор“. Бяха обсъдени фундаментални за застраховането теми и очертани ефективни политики за стимулиране развитието на сектора, с всички произтичащи ползи за икономиката и обществото.

Pic6

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 5 )