Председателят на Комисията за финансов надзор – Бойко Атанасов откри „Fintech and Insurtech Summit”

На 28 март председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) – Бойко Атанасов откри форума на Капитал – „Fintech and Insurtech Summit“. По специална покана на г-н Алексей Лазаров – главен редактор на в. „Капитал“, той говори за основните предизвикателства, сред които са яснота за функционирането и прилагането на иновации във финтех сектора, баланс на рисковете от иновации спрямо ползите за потребителите, равновесие между насърчаване иновациите и запазване нивата на защита на клиентите и бизнеса срещу потенциалните негативни събития, оценка и корекция на регулаторната рамка спрямо промените или изцяло новите бизнес модели и произтичащите потенциални рискове от тях.

Edited scaled
Бойко Атанасов

Председателят на КФН постави въпроси защо са ни нужни иновативни финтех продукти и как да създаваме регулаторна рамка, която да предизвиква развитие, а не ограничения, да насърчава прогреса, а не да пази статуквото, да провокира креативното мислене, а не да търси законови пречки за растеж. „Моето вярване е, че законите и регулациите се променят именно заради новите продукти, услуги и технологии. Убеден съм, че администрацията трябва да подкрепя бизнеса и да е в състояние на изключителна видимост и чуваемост, както за новите продукти, така и за тенденциите за развитие“, сподели още г-н Бойко Атанасов.

Цифровото бъдеще на Европа и работата в синхрон с общоевропейските регулации бе в обсега на засегнатите от г-н Атанасов теми. Създаването на European Blockchain Sandbox, законодателното предложение за Регламент относно пазарите на криптоактиви (MiCA – Markets in Crypto-Assets) и Директивата за цифрова оперативна устойчивост (DORA – Digital Operational Resilience Act), като част от Пакета за цифрово финансиране, целят да повишат качеството на предлаганите услуги във финансовия сектор чрез стимулиране развитието на финансовите иновации, при установяване на съответните нива на сигурност и защитата им. Съотнесено към българския капиталов пазар, това би означавало повишаване на неговата привлекателност, както за местни, така и за чуждестранни инвеститори.

Председателят на Комисията – Бойко Атанасов, увери участниците в събитието, че КФН е фокусирана към основните си функции – защитата на потребителите на финансови услуги, осигуряване на стабилен небанков финансов сектор и създаване на среда, в която бизнесът да работи безпрепятствено. В тази връзка той изтъкна, че целта на КФН е да разглежда финансовите иновации през призмата на тези основни функции на Комисията за капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния пазар.

хNCH 2977
Бойко Атанасов

От 2020 г. Комисията за финансов надзор е на картата на иновациите чрез създадения Иновационен център (Innovation Hub), представеното преди няколко месеца мобилно предложение – FSC Mobile, както и с изграждането на единна информационна система (ЕИС), като идеята чрез нея е да се намали административната тежест, да се получи пълна дигитализация на административното обслужване, да има свързаност с европейските регулатори на модерно дигитално ниво. Крайната цел е спестяване на времето на бизнеса и на хората.

Потребителите и поднадзорните лица и в момента са улеснени с достъпа до информация чрез FSC Mobile – собствената мобилна апликация на Комисията, която дава допълнително удобство, като предоставя на участниците в небанковия финансов сектор актуални новини, календар на събитията и възможност за справки.

Boyko Atanasov
Бойко Атанасов

„В последните 3 години КФН е балансьор на небанковия финансов сектор, както и партньор на бизнеса. Вярвам, че финтех индустрията и регулаторът са една система и заедно ще гарантираме, че клиентите са защитени при използването на едни от най-иновативните финтех финансови продукти, като заедно ще продължим да градим дигиталното бъдеще.“, заяви пред участниците на събитието председателят на КФН.