Открито изслушване относно предложените изменения на насоките относно изискванията за управление на продукта по MIFID II

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е публикувал Консултативен документ във връзка с прегледа и изменението на Насоките относно изискванията за управление на продукта по MiFID II. В тази връзка ESMA ще проведе открито изслушване онлайн на 14 септември 2022 г. от 11:30 ч. до 13:30 ч. Целта на консултативния документ и изслушването е да се съберат мнения и качествена/количествена информация, които заинтересованите страни биха могли да имат по темата, и съответно да бъдат взети предвид в изменението на насоките.

Обратна връзка по консултацията може да бъде подадена до 7 октомври 2022 г. Крайният срок за регистриране за откритото изслушване е краят на деня на 12 септември 2022 г.

Регистрацията може да бъде направена на следния линк: https://www.esma.europa.eu/press-news/hearings/open-hearing-consultation-review-mifid-ii-product-governance-guidelines