Зам.-председателят на КФН бе официален гост на наградите на БФБ за 2022 г.

На 13 януари се състоя XXII-та церемония за връчване на наградите на инвестиционните посредници и банките, постигнали най-добри резултати през 2022 г. Събитието с тема „Код: Устойчивост“, организирано от Българската Фондова Борса (БФБ) беше официално открито от г-жа Мария Филипова – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор (КФН), от г-н Васил Големански – заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ и от доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ. Основен акцент беше поставен върху създаването и предлагането на инвестиционни продукти, насочени към постигане на целите за устойчиво развитие.

 „Началото на годината е както време за равносметка на постигнатото през отминалата година, така и време за поставяне на нови цели. 2022 г. беше изключително динамична в международен и национален план, изпълнена с множество предизвикателства, пред които се изправихме и с които трябваше да се справим. Независимо от изложеното, изтъргуваните обеми на българския капиталов пазар свидетелстват за неговото успешно и устойчиво развитие. Последното е закономерен резултат от целенасочените усилия на инвестиционните посредници като основни участници и двигатели на пазара“, каза в приветствието си към участниците г-жа Филипова.

Тя връчи наградата в категория „Инвестиционен посредник с най-голям оборот през 2022 г.“, като призът получи „БенчМарк Финанс“ АД.

Филипова e1674471578500

Останалите компании, допринесли за развитието на капиталовия пазар в България, бяха отличени в категориите: „Инвестиционен посредник с най-голям брой сделки“, като наградата получи „Карол“ АД; „Най-активен инвестиционен посредник на сегмент Premium“ – „Първа Финансова Брокерска Къща“ АД; „Най-активна банка – инвестиционен посредник“ – „Централна кооперативна банка“ АД; „Емитент с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар“ – „Агрия Груп Холдинг“ АД; „Медия с най-голям принос за популяризирането на капиталовия пазар“ – Darik Business Review.

DSC 2848

Комисията за финансов надзор ще продължи да бъде партньор и да оказва подкрепа на участниците на пазара за прилагане на устойчиви бизнес практики и осигуряване стабилност, прозрачност и доверие на капиталовия пазар.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 3 )