КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на част от застрахователния портфейл на “Societa Cattolica di Assicurazione S.p.A.” към “Generali Italia S.p.A.”

Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Република Италия (IVASS) за предстоящо частично прехвърляне на застрахователния портфейл на “Societa Cattolica di Assicurazione S.p.A.” към “Generali Italia S.p.A.”, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът. След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Република Италия относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на част от застрахователния портфейл на “Societa Cattolica di Assicurazione S.p.A.” към “Generali Italia S.p.A.”.

След прехвърлянето “Societa Cattolica di Assicurazione S.p.A.” и “Generali Italia S.p.A.” ще продължат да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.