КФН връчи сертификатите за брокери и инвестиционни консултанти

На 2 декември на официално събитие г-жа Мария Филипова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, връчи сертификатите на успешно преминалите изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант, в присъствието на членовете на изпитната комисия: г-жа Радослава Масларска – председател на Управителния съвет на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, г-н Петко Кръстев – председател на Управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества. На изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер се явиха 11 лица при допуснати 15 кандидати, като 6 от тях издържаха изпита, а на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант се явиха 10 лица при допуснати 14 кандидати, като 5 от тях издържаха изпита.

Успешно преминалите изпитите кандидати показаха задълбочени теоретични и практически познания и разбиране на регулаторната рамка на финансовите услуги, както и отлично познаване на финансовите пазари. Положените от тях усилия за постигането на отлична професионална подготовка им предоставят широки възможности за професионално развитие, както в средите на инвестиционните посредници, така и при управляващите, инвестиционните и пенсионноосигурителните дружества, националните инвестиционни фондове, обвързаните агенти и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Екипът на Комисия за финансов надзор ги поздравява за постигнатия успех и им пожелава в работата си да спазват етичните стандарти и да се ръководят от интересите на инвеститорите!

DSC 0632 r scaled