КФН участва в think tank среща на Green Finance & Energy Centre

На 7 февруари, г-жа Мария Филипова – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор (КФН), участва в първата за годината think thank работна среща, организирана от „Центъра за устойчиви финанси и енергетика“ и посветена на EGS възможностите и предизвикателствата, по пътя към устойчивото развитие.

Събитието бе официално открито от доц. д-р Маню Моравенов – председател на центъра, а от името на КФН, г-жа Филипова отправи специално приветствие към аудиторията с думите: „Уверена съм, че всички ние, присъстващи на днешната среща, споделяме общата кауза за устойчиво развитие и за постигане на модерна, ефективна, конкурентоспособна и устойчива икономика. Съществуващите предизвикателства в областта на климата и околната среда могат и трябва да бъдат превърнати в нови възможности за развитие. Представителите на бизнеса са основните двигатели за постигане на развитие, целящо опазването на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси. Изключително важни са целенасочените усилия на големите компании, представени на днешната среща, за предотвратяване и контрол на замърсяването и смекчаване на изменението на климата. Комисията за финансов надзор оценява провежданата от Зеления център активна двупосочна комуникация и предоставяната подкрепа на бизнеса в прехода към устойчивост на инвестициите. Комисията ще продължи да подкрепя всички инициативи за постигане на целите за устойчиво развитие и за прилагане на устойчиви бизнес стратегии, които са бъдещето на развитието на зелената икономика в България“.

Green Talks предоставя в реално време специализирана обратна връзка, чрез експерти – утвърдени имена в академичната сфера, неправителствения сектор и консултантския бизнес в България. Те дадоха важни насоки на всяка от участващите компании – „СОФ Кънект“ АД – оператор на Летище София, „Солвей Соди“ АД – най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и „Холсим България“ АД –  глобална компания в сферата на строителството и строителните материали, за напредъка им, с едновременното съблюдаване на утвърдени стандарти за устойчивост.

С цел подобряване на съответствието с ESG стандартите в страната, следващият формат на събитието – Green Paper – ще консолидира най-добрите споделени практики, както и ще предложи съвети за развиването на законодателната рамка в сферата.

Мария-Филипова
Мария Филипова