Комисията за финансов надзор с участие в научно-приложната конференция „Икономика на страха“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него проведоха конференцията „Икономика на страха“. Тя се организира по повод 20-годишнината от създаването на учебното заведение и като продължение на мисията на ВУЗФ да създава ефективен мост между бъдещите и настоящите бизнес лидери, и успешното развитие на икономиката на страната.

Събитието откри г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България, под чийто патронаж се провежда и конференцията. Два панела бяха фокусирани върху голямата тема „Икономика на страха“. В първия панел, посветен на политиката на централната банка, участие взе и г-н Владимир Савов, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. Панелът бе насочен към въпроси, касаещи паричната политика и отражението върху фискалната политика, кредитните пазари, търгуването на страха и инвестиционните пазари.

„За мен е чест да съм тук и да поздравя ВУЗФ по повод 20-годишнината от създаването му. Днешното събитие е повод да подчертаем партньорската си ангажираност по темата, която съотносима и към бизнес моделите на компаниите в сектор „Застраховане“, също е построена на избягването и менажирането на страха, смекчаването на това усещане за несигурност и на минимизирането на всякакви рискове. Дигитализацията получи ново разпространение и нов тласък, а страха от физически контакт по време на Ковид пандемията, застави всички нас, застрахователите в частност да преразгледат своите бизнес процеси, да дадат приоритет на дигиталните услуги и обработването на щетите. Този процес вече е достигнал такъв порядък, че ние като регулатори трябва да направим необходимото и да съобразим нормативната уредба със съвременните изисквания. Застраховането е бизнес, построен на икономиката на страха и е отговорност както на сектора, така и на институции, като ВУЗФ, разбирането за този бизнес да придобива все по-широко разпространение, особено сред потребителите“.

KSS 108 scaled

В панела участие взеха още Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие, Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на Република България, Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите, представители на държавни институции и регулаторни органи, БНБ, Сметната палата, експерти, представители на академичните и научните среди.

KSS 152 scaled

Вторият панел обхвана темите за предпоставките за развитие на „икономиката на страха“, как се определя това понятие, какви са нейните измерения, как се развиват държавните финанси и международните финанси при страх в икономиката, има ли страх от ESG регулациите и пречи ли това на бизнеса, кои са “търговците на страх” и какви са ефектите на икономическата криза върху висшето образование. Основни доклади по темите изнесоха проф. д-р Боян Дуранкев, професор емеритус на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Методи Христов, професор емеритус на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, директор направление “Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF Lab, доц. д-р Ирена Николова, НБУ, гл.ас. д-р Красимира Найденова, Икономически университет – Варна, д-р Даниела Караангова, ВУЗФ, водещи икономисти и експерти.

Комисията за финансов надзор като партньор на ВУЗФ в отговорната кауза на висшето училище винаги да дава експертиза по най-актуалните икономически теми, ще продължи да подкрепя бъдещите кръгли маси, уебинари, конференции и тематични професионални дискусии.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 2 )