Комисията за финансов надзор проведе учебен стаж на ученици от 11 „б“ клас на Национална търговско-банкова гимназия под надслов „Регулиране и надзор на небанковата финансова сфера“

Комисията за финансов надзор проведе учебен стаж на ученици от 11-ти клас на Национална търговско-банкова гимназия под надслов „Регулиране и надзор на небанковата финансова сфера“ в периода 04–07.04.2023 г. В изпълнение на Програмата за защита на потребителите, Стратегията на КФН и в подкрепа на Националната стратегия за финансова грамотност (Приоритет 3: Повишаване на финансовата грамотност на учениците и студентите), КФН работи/предприема действия за повишаване финансовата грамотност на учениците относно пазарните участници в застрахователния, осигурителния и инвестиционен сектор. Основна цел на учебния стаж е изграждане на знания и умения за разумно използване на небанкови финансови продукти и услуги, информираност относно рисковите и ползите от тяхното потребяване и подобряване комуникацията с подрастващите бъдещи инвеститори и потребители на финансови услуги.