Комисията за финансов надзор проведе национална инициатива “Супер силата на младия инвеститор“

За втора поредна година Комисията за финансов надзор проведе инициативата си „Супер силата на младия инвеститор“, която се явява естествено продължение на проведения миналата година пилотен проект под същия надслов в три гимназии в гр. София, а именно Национална търговско-банкова гимназия, Национална финансово-стопанска гимназия и Национална природо-математическа гимназия.  

През 2023 г. образователният проект на КФН бе координиран с Министерството на образованието и наука, което даде ход на по-мащабна инициатива. Така на 06.06.2023 г. се проведе онлайн семинар“, насочен към  ученици от гимназиалните класове на профилирани икономически учебни заведения в цялата страна, в който взеха участие над 20 специализирани училища. В изпълнение на Стратегията за наблюдение на финансовите иновации и Националната стратегия за финансова грамотност КФН организира семинара с основна цел изграждане на знания и умения за разумно използване на небанкови финансово иновативни продукти и услуги и повишаване информираността относно рисковите и ползите от тяхното потребяване сред подрастващото младо поколение.