Комисията за финансов надзор връчи официално сертификатите за брокери и инвестиционни консултанти

На официално събитие, проведено на 13 юни в сградата на Комисията за финансов надзор, бяха връчени сертификатите на успешно преминалите изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант.

Г-жа Мария Филипова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, откри събитието и отправи послание към сертифицираните с думите: „Убедена съм, че усилията Ви за постигането на още по-добра професионална подготовка неминуемо ще доведат до нови възможности за професионално развитие, както  и до нови успехи. Вярвайте в себе си, това че днес сте тук, е доказателство за Вашето постоянство, желанието Ви за непрекъснато развитие, но най-вече етикет за високи професионални качества и ценности. Предизвикателство е да бъдете част от общност, която разчита не само на Вашите компетенции, но и на доверието на инвеститорите, затова продължавайте с този ентусиазъм и вярвам, че заедно ще продължим да градим позитивния имидж на сектора, в който усърдно работим“.

Кратко приветствие към присъстващите отправиха и г-н Маню Моравенов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Българската фондова борса, г-жа Радослава Масларска – председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и г-н Петко Кръстев – председател на Българската асоциация на управляващите дружества.

Г-н Моравенов връчи сертификатите на отличилите се с най-висок резултат  брокер на финансови инструменти – Амин Алиреза Зейнали и инвестиционен консултант – Йордан Генов, които ще бъдат поощрени и с парична награда от Българската фондова борса.

Obshta snimka scaled

На изпита за придобиване право да извършват дейност като брокер се явиха 18 лица при допуснати 19 кандидати, като 11 от тях издържаха изпита, а на изпита за придобиване на право да извършват дейност като инвестиционен консултант се явиха 12 лица при допуснати 18 кандидати, като 5 от тях успяха да вземат сертификат.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )