Капиталовите пазари и новите перспективи пред компаниите на Българската фондова борса

На 7-ми ноември се проведе 12-тото издание на годишната среща на финансовата и инвестиционна общност в региона – Investor Finance Forum 2023 г. (IFF). Тя се организира за 12-та поредна година от икономическия сайт „Investor.bg“ (Инвестор.бг).

В обсега на обсъжданите теми бяха „Капиталовите пазари и новите перспективи пред компаниите на Българската фондова борса (БФБ)“. В панела, модериран от доц. д-р Маню Моравенов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Българска фондова борса, участие взе г-жа Мария Филипова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. По отношение на добрите практики за емитиране и търговия на държавни облигации за индивидуални инвеститори, тя заяви, че „Пазарите за растеж на малки и средни предприятия не следва да се възприемат като последен етап в растежа на емитентите и следва да дават възможност на успешно развиващите се дружества да растат и впоследствие да се прехвърлят на регулирания пазар, за да се възползват от по-висока ликвидност и по-голям брой инвеститори“.

„Пътят на растежа“ пред компаниите на БФБ, като основна линия на целия панел, предизвика оживена дискусия, в която г-жа Филипова сподели, че “Активният диалог с всички заинтересовани лица е в основата на постигането на баланс между ползите от развитието на алтернативните форми на финансиране като пазарите за растеж и платформите за колективно финансиране и осигуряването на стабилност и доверие на финансовите пазари и защита на правата на инвеститорите“.

Maria Filipova
Зам-председателят на КФН, г-жа Мария Филипова