ЕОЦКП стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно рисковете за устойчивостта и разкриването на информация

Европейският орган за ценни книжа и пазари стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно рисковете за устойчивостта и разкриването на информация

Общото надзорно действие ще се проведе през 2023 г. и 2024 г. Целта на същото е да се установи спазват ли се изискванията, свързани с рисковете за устойчивост и оповестяванията. Цялото съобщение на ESMA може да намерите на интернет адрес: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-ncas-assess-disclosures-and-sustainability-risks-investment-fund