Дигиталната кампания на КФН „#Инвестирай безопасно“ в специален епизод на предаването „Натисни F1“ по БНТ 2

Дигиталната кампания на Комисия за финансов надзор „#Инвестирай безопасно“ бе основната тема в специалния епизод „Как да инвестирате безопасно онлайн?“ на предаването „Натисни F1“ по БНТ 2.

„#Инвестирай безопасно“ е кампания, която продължава да надгражда вече предприетите до сега мерки от предупреждения за измамни схеми от нелицензирани инвестиционни посредници, като прави стъпка напред и чрез онлайн пространството да даде основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните посредници.

В предаването, д-р Неда Мужо, началник – отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“ разказа подробно за различните видове измамни инвестиционни схеми и начините, по които бихме могли да се предпазим от тях.

„Най – честата инвестиционна измама е „Схемата на Понци“, която в крайна сметка, в един момент се стига до там, че набраните средства в схемата са много по-малко, от това което се дължи на тези лица и неминуемо, чисто математически, няма как да стигнат парите, за да бъде изплатена доходността и парите на всички хора, които са инвестирали в нея.“, каза г-жа Мужо.

Анка Костова, директор „Връзки с обществеността и протокол“ обърна внимание на правилните стъпки, през които следва да преминем, за да инвестираме безопасно и как КФН спомага тази дейност.

„Комисията за финансов надзор е надзорен орган, който регулира три от пазарите в небанковия финансов сектор, а именно застрахователния, инвестиционния и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване. КФН освен регулатор е и балансьор. Комисията създава благоприятна среда, така че всеки един от секторите да може да се развива, а и в същото време съблюдава за стабилността на всеки един от тези пазари, с цел потребителите да бъдат защитени.“, каза г-жа Костова.

Тя представи и мобилното приложение на КФН – “FSC Mobile”, което предоставя възможността на потребителите да проверят дали едно дружество има издаден лиценз от КФН –  чрез въвеждане на ЕИК или наименование.

Повече за Кампанията #Инвестирайбезопасно:

https://lnkd.in/eAH__WiC

https://lnkd.in/djna5cCq (английска версия)

https://lnkd.in/de5qys87

Мобилното приложение  може да бъде изтеглено напълно безплатно:

За IoS – https://apps.apple.com/bg/app/fsc-mobile/id1639117002

За Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scalefocus.fsc