Данни за капиталовия пазар за 2020 година

На интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Капиталов пазар”, „Статистика”, „2020“ са качени данни за капиталовия пазар за 2020 г.