Данни за застрахователния пазар към 31.05.2021 г.

    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец май 2021 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика”.