Данни за застрахователния пазар към края на второто тримесечие на 2023 г.

Актуалните статистически данни за второто тримесечие на 2023 г. са публикувани на www.fsc.bg, раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”.