На 10 януари 2015 г. КФН ще проведе изпит за брокер, а на 11 януари – за инвестиционен консултант

КФН определи ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант. Изпитите ще бъдат съответно на 10 и 11 януари 2015 г. Документите за изпитите се подават от 10 октомври 2014 г. до 10 ноември 2014 г. Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати се поставя на определеното за целта място в сградата на КФН, а именно на таблото, намиращо се на партерния етаж в сградата на КФН, гр. София, ул. „Будапеща” № 16, както и на електронната страница на КФН.

За изпитите са съставени и тематични конспекти, които можете да откриете тук.

На 10 януари 2015 г. КФН ще проведе изпит за брокер, а на 11 януари – за инвестиционен консултант

КФН определи ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант. Изпитите ще бъдат съответно на 10 и 11 януари 2015 г. Документите за изпитите се подават от 10 октомври 2014 г. до 10 ноември 2014 г. Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати се поставя на определеното за целта място в сградата на КФН, а именно на таблото, намиращо се на партерния етаж в сградата на КФН, гр. София, ул. „Будапеща” № 16, както и на електронната страница на КФН.

За изпитите са съставени и тематични конспекти, които можете да откриете тук.