Данни за застрахователния пазар към края на месец юли 2014 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на месец юли 2014 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Данни за застрахователния пазар към края на месец юли 2014 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на месец юли 2014 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.