Председателя на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов откри днес най-голямото събитие на инвестиционната общност в България и региона – Investor Finance Forum

Insert Title Here

Front


    Той поздрави организаторите в лицето на групата Investor, че вече за 8-ма поредна година успешно създават събитие, на което експертите от финансовите, капиталовите и валутните пазари, могат да обменят добри практики по ключови теми за функционирането на световните пазари. Конференцията е и мястото, отбеляза още той, на което се създават нови тенденции и се споделят възможностите, които дигитализацията предоставя на всички участници в сектора. Г-н Атанасов подчерта, че плановете за инвестиции и стратегиите, които се чертаят са наситени с динамика, произтичаща от иновациите и дигитализацията в света в момента.
 
    Г-н Бойко Атанасов отбеляза, че дигитализацията води до значителни промени във финансовата индустрия и глобалната цел на Комисията ще бъде насочена към улесняване на крайните потребители на финансови услуги. Техните високи изисквания по отношение на сигурността и целостта на личните им данни ще бъдат в основата на всеки процес или нововъведение. Фокусът ще е върху подобряване и създаване на процеси, гарантиращи сигурността и удобството чрез използване на технологични решения от крайния потребител в зависимост от различните бизнес ситуации. Г-н Атанaсов допълни още, че ползите от финтех решенията са безгранични и че все по-често ще се създават апликации, които подпомагат потребителите във взимането на информирани решения.
 
    Председателят на КФН подчерта, че паралелно с технологичните решения, ефективната комуникация е в основата на всяка добре свършена работа. Той напомни, че не трябва да забравяме хората – потребителите от една страна и експертите, които се грижат за това да се предоставят качествени и сигурни услуги на обществото, от друга.
 
    Г-н Атанасов отправи и силно послание към всички участници в Investor Finance Forum, когато мислят за финтех решения, да мислят за отношението към потребителите и за доверието, което им е гласувано. Той подчерта, че трябва да има баланс между предлагане на готови решения и предоставяне на информация, даваща избори и алтернативи.
 
    Председателят на КФН се обърна и към експертите от Комисията, които взеха участие в дискусионните модули на Форума с послание да обменят идеи и да споделят добрите практики:
  •     Мартина Савчева – главен експерт в отдел „Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“, която представи  „Задължения на инвестиционните посредници за предоставяне на информация на клиенти към Комисия за финансов надзор“.
  •     Владислав Матев – главен експерт в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, който представи измененията в Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с Регламент ЕС 2017/1129.
  •     Цветелина Кузманова – младши експерт, дирекция „Международно сътрудничество“, която се включи в дискусията за новите тенденции в отговорно инвестиране.
    Г-н Бойко Атанасов завърши, като изрази вярата си, че всички участници ще имат сериозни теми за размисъл как да се подобри представянето на финансов сектор в България.

    Преди да започнат работните и дискусионни панели, той пожела на всички ефективна конференция, в която да има идеи, креативност и отношение към мислещите и проактивните хора.Cover