ESMA публикува допълнение към Документа с въпроси и отговори относно предлагането на договори за разлика и други спекулативни продукти на непрофесионални клиенти

На 11 октомври 2016 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува допълнение към Документа с въпроси и отговори относно предлагането на договори за разлика и други спекулативни продукти на непрофесионални клиенти в съответствие с Директива 2004/39/EC за пазарите на финансови инструменти.

Актуалната версия на документа е публикувана на страницата на КФН в раздел Европейски въпроси/ ЕС Законодателство/ Въпроси и отговори.