Ученици от цялата страна получиха преки впечатления от небанковия финансов сектор и неговата регулация

Двайсет ученици от цялата страна и четирима техни преподаватели успешно завършиха образователната програма „Небанковият финансов сектор в България” и получиха удостоверения на официална церемония в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН). Това е ХVI-то издание на образователната  програма за ученици и учители, организирана от КФН, фондация „Атанас Буров” и Министерството на образованието и науката (МОН). Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров", и Милена Истаткова, главен секретар на КФН, раздадоха удостоверенията и поздравиха участниците за тяхната ангажираност при усвояването на нови знания. В приветствието си към младите хора Виолина Маринова  подчерта, че най-важното от всичко е да изберат професия, която ще им носи удовлетворение. Г-жа Милена Истаткова подчерта, че повишаването на финансовата грамотност е стратегически приоритет на КФН и спомага освен за кариерното им развитие и за повишаването на културата им като потребители на финансови услуги. Образователните инициативи, които комисията инициира, са част от дейностите, които институцията провежда с цел защита на потребителите на небанкови финансови услуги.
Едноседмичната програма за ученици „Небанковият финансов сектор в България” е единствената по рода си в страната и се организира от създаването на КФН, като осигурява отлични преки впечатления от работата на небанковия финансов сектор. Обучението е организирано съвместно с бизнеса и академичната общност и   осъществява тясна връзка между държавните институции, неправителствените организации, академичната общност в името на повишаване на финансовото образование на младите хора.  Всеки ден до обяд учениците слушаха лекции за един от небанковите пазари – капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния, които се изнасяха от експерти на КФН и от опитни специалисти от бизнеса, а след обяд  имаха възможност „да видят как се случват нещата на място” като посетиха пенсионноосигурително и застрахователно дружество, финансова група, Българска фондова борса, Централен депозитар и висше финансово училище.
Учениците бяха силно впечатлени от направените посещения, където ги посрещаха изпълнителните директори на дружествата и представяха сложната материя през личния си професионален опит. Експерти от комисията и от бизнеса им обясняваха спецификата на застрахователния, пенсионноосигурителния и капиталовия сектор.

Ученици от цялата страна получиха преки впечатления от небанковия финансов сектор и неговата регулация

Двайсет ученици от цялата страна и петима техни преподаватели успешно завършиха образователната програма „Небанковият финансов сектор в България” и получиха удостоверения на официална церемония в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН). Това е ХVI-то издание на образователната програма за ученици и учители, организирана от КФН, фондация „Атанас Буров” и Министерството на образованието и науката (МОН). Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров", и Милена Истаткова, главен секретар на КФН, раздадоха удостоверенията и поздравиха участниците за тяхната ангажираност при усвояването на нови знания. В приветствието си към младите хора Виолина Маринова  подчерта, че най-важното от всичко е да изберат професия, която ще им носи удовлетворение. Г-жа Милена Истаткова подчерта, че повишаването на финансовата грамотност е стратегически приоритет на КФН и спомага освен за кариерното им развитие и за повишаването на културата им като потребители на финансови услуги. Образователните програми, които комисията инициира, са част от дейностите, които институцията провежда с цел защита на потребителите на небанкови финансови услуги.
Едноседмичната програма за ученици „Небанковият финансов сектор в България” е единствената по рода си в страната и се организира от създаването на КФН, като осигурява отлични преки впечатления от работата на небанковия финансов сектор. Обучението е организирано съвместно с бизнеса и академичната общност и осъществява тясна връзка между държавните институции, неправителствените организации и академичната общност в името на повишаване на финансовото образование на младите хора. Всеки ден до обяд учениците слушаха лекции за един от небанковите пазари – капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния, които се изнасяха от експерти на КФН и от опитни специалисти от бизнеса, а след обяд имаха възможност „да видят как се случват нещата на място” като посетиха пенсионноосигурително и застрахователно дружество, финансова група, Българска фондова борса, Централен депозитар и висше финансово училище.
Учениците бяха силно впечатлени от направените посещения, където ги посрещаха изпълнителните директори на дружествата и представиха сложната материя през личния си професионален опит. Експерти от комисията и от бизнеса им обясняваха спецификата на застрахователния, пенсионноосигурителния и капиталовия сектор.

Ученици от цялата страна получиха преки впечатления от небанковия финансов сектор и неговата регулация

Двайсет ученици от цялата страна и четирима техни преподаватели успешно завършиха образователната програма „Небанковият финансов сектор в България” и получиха удостоверения на официална церемония в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН). Това е ХVI-то издание на образователната  програма за ученици и учители, организирана от КФН, фондация „Атанас Буров” и Министерството на образованието и науката (МОН). Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров", и Милена Истаткова, главен секретар на КФН, раздадоха удостоверенията и поздравиха участниците за тяхната ангажираност при усвояването на нови знания. В приветствието си към младите хора Виолина Маринова  подчерта, че най-важното от всичко е да изберат професия, която ще им носи удовлетворение. Г-жа Милена Истаткова подчерта, че повишаването на финансовата грамотност е стратегически приоритет на КФН и спомага освен за кариерното им развитие и за повишаването на културата им като потребители на финансови услуги. Образователните инициативи, които комисията инициира, са част от дейностите, които институцията провежда с цел защита на потребителите на небанкови финансови услуги.
Едноседмичната програма за ученици „Небанковият финансов сектор в България” е единствената по рода си в страната и се организира от създаването на КФН, като осигурява отлични преки впечатления от работата на небанковия финансов сектор. Обучението е организирано съвместно с бизнеса и академичната общност и   осъществява тясна връзка между държавните институции, неправителствените организации, академичната общност в името на повишаване на финансовото образование на младите хора.  Всеки ден до обяд учениците слушаха лекции за един от небанковите пазари – капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния, които се изнасяха от експерти на КФН и от опитни специалисти от бизнеса, а след обяд  имаха възможност „да видят как се случват нещата на място” като посетиха пенсионноосигурително и застрахователно дружество, финансова група, Българска фондова борса, Централен депозитар и висше финансово училище.
Учениците бяха силно впечатлени от направените посещения, където ги посрещаха изпълнителните директори на дружествата и представяха сложната материя през личния си професионален опит. Експерти от комисията и от бизнеса им обясняваха спецификата на застрахователния, пенсионноосигурителния и капиталовия сектор.