Списък с имената на напуснали служители на КФН, които не са върнали своите служебни карти

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува списък с имената на напуснали служители, които не са върнали своите служебни карти. Моля при опити да се използват тези карти да ни информирате на тел. 02/9404598 или 02/9404789.
ИВАЙЛО БОЖИДАРОВ МАНДЖУКОВ
Директор на дирекция
Дирекция „ИТ“
Служебна карта № 0386
ИВАЙЛО БОЯНОВ АВРАМОВ
Директор на дирекция
Дирекция „РРИД”
Служебна карта № 0355
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
Началник на отдел
Дирекция „НИД”
Служебна карта № 0322
БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ БЛИЗНАКОВ
Главен специалист
Дирекция „ФСД”
Служебна карта № 0256

МАРИНА КОСТАДИНОВА КИСЬОВА
Юрисконсулт
Дирекция „Правна”
Служебна карта № 0289

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ БИБОВ
Старши експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0367

СВЕТЛАНА СВЕТОСЛАВОВА МАСЛЯНКОВА
Главен експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0107