От днес стартира Online порталът – Застрахователни агенти

Днес,17.07.2017 г., стартира нов Online портал – Застрахователни агенти, чрез който Застрахователните дружества ще подават данни за договорите на застрахователните си агенти.
Първоначалната регистрация на застрахователните дружества, потребители на системата, започна на 01.07.2017 г., през интернет страницата на КФН, раздел е-Портали –Застрахователни агенти- https://zagenti.fsc.bg/login.php?wrong=2.
Застрахователите подават попълнено, подписано и подпечано сканирано копие на заявление за регистрация на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, за да получат от КФН  потребителско име и парола за всеки упълномощен потребител.
На този портал застрахователните дружества ще подават файлове с данни за застрахователните си агенти в определения txt формат, подписани с квалифициран електронен подпис, на лицето/лицата, надлежно упълномощено/и за подаване на данните в Online портал – Застрахователни агенти. При подаването на данните трябва да се следват инструкциите, описани в Ръководство за потребителя.

От днес стартира Online порталът – Застрахователни агенти

Днес,17.07.2017 г., стартира нов Online портал – Застрахователни агенти, чрез който Застрахователните дружества ще подават данни за договорите на застрахователните си агенти.
Първоначалната регистрация на застрахователните дружества, потребители на системата, започна на 01.07.2017 г., през интернет страницата на КФН, раздел е-Портали –Застрахователни агенти- https://zagenti.fsc.bg/login.php?wrong=2.
Застрахователите подават попълнено, подписано и подпечано сканирано копие на заявление за регистрация на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, за да получат от КФН  потребителско име и парола за всеки упълномощен потребител.
На този портал застрахователните дружества ще подават файлове с данни за застрахователните си агенти в определения txt формат, подписани с квалифициран електронен подпис, на лицето/лицата, надлежно упълномощено/и за подаване на данните в Online портал – Застрахователни агенти. При подаването на данните трябва да се следват инструкциите, описани в Ръководство за потребителя.