Бойко Атанасов: Целта на КФН е да осигури стабилност, прозрачност и доверие в осигурителния пазар

Б.Атанасов

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) г-н Бойко Атанасов откри международната конференция "Многостълбовите пенсионни системи в Европа – ползи и бъдеще", организирана от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) и управителния съвет на Федерацията на европейските пенсионни асоциации (PensionsEurope).
 
В словото си той акцентира върху действията, които ще предприеме управление „Осигурителен надзор“ в КФН, за създаване на устойчива среда на допълнителното пенсионно осигуряване, а имено контрол над пазарните участници за спазване на нормативните изисквания и постоянно усъвършенстване на съществуващата регулация. По този начин ще бъдат коригирани констатираните законови празноти и несъответствия, съобразно промените в икономическата и правна система.
 
Г-н Атанасов каза, че фокусът на работата на управлението ще е върху осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие в осигурителния пазар, повишаване на защитата на правата на осигурените лица, което ще се постигне чрез непрекъснато синхронизиране на българското законодателство и надзорните практики с европейските и чрез оптимизиране на правилата и системите за управление на рисковете. „Целта е да постигнем ефективно изпълнение на регулаторните и надзорни функции“, отбеляза той.
 
Накрая в обръщението си по повод откриването на форума г-н Атанасов каза:
 
„Вярвам, че превантивните мерки, съвместната дискусия с всички заинтересовани лица, споделянето на добри практики са в основата на още по-ползотворна работа, резонираща в надграждане на процесите, създаване и поддържане на стабилен и прозрачен осигурителен пазар.
Всички ние сме изправени пред общото предизвикателство да направим сектора на допълнителното пенсионно осигуряване по-ефикасен и с по-добър имидж. Трябва да намерим балансирана позиция, така че да спечелим доверието на хората“.
 
На форума се проведе дискусия във връзка с усъвършенстването на българския тристълбов модел и необходимите промени, свързани с финализирането на фазата на изплащане.
 
Представиха се различни многостълбови пенсионни системи в Европа, като г-н Янвилем Боума, председател на PensionsEurope, обясни, че европейската система е много разнообразна, тъй като някои държави имат силно развит втори стълб в пенсионните си системи, а други разчитат на държавното пенсионно осигуряване. Наблегна на факта, че  много европейски държави вече модернизират пенсионните си системи и ролята на PensionsEurope е да помага тези системи да разчитат на улеснение от европейските институции. Той смята, че спестяването в пенсии подпомага държавното обществено осигуряване. Съобщи, че активно се мисли за предлагане на общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване и този продукт ще позволи на хората да спестяват по-добре. „Това е нова идея и ново предизвикателство, и ще покаже как Европа се движи напред и какво е състоянието на капиталовите пазари“, прогнозира председателят на PensionsEuroре.
 

Бойко Атанасов: Целта на КФН е да осигури стабилност, прозрачност и доверие в осигурителния пазар

Б.Атанасов

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) г-н Бойко Атанасов откри международната конференция "Многостълбовите пенсионни системи в Европа – ползи и бъдеще", организирана от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) и управителния съвет на Федерацията на европейските пенсионни асоциации (PensionsEurope).
 
В словото си той акцентира върху действията, които ще предприеме управление „Осигурителен надзор“ в КФН, за създаване на устойчива среда на допълнителното пенсионно осигуряване, а имено контрол над пазарните участници за спазване на нормативните изисквания и постоянно усъвършенстване на съществуващата регулация. По този начин ще бъдат коригирани констатираните законови празноти и несъответствия, съобразно промените в икономическата и правна система.
 
Г-н Атанасов каза, че фокусът на работата на управлението ще е върху осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие в осигурителния пазар, повишаване на защитата на правата на осигурените лица, което ще се постигне чрез непрекъснато синхронизиране на българското законодателство и надзорните практики с европейските и чрез оптимизиране на правилата и системите за управление на рисковете. „Целта е да постигнем ефективно изпълнение на регулаторните и надзорни функции“, отбеляза той.
 
Накрая в обръщението си по повод откриването на форума г-н Атанасов каза: „Вярвам, че превантивните мерки, съвместната дискусия с всички заинтересовани лица, споделянето на добри практики са в основата на още по-ползотворна работа, резонираща в надграждане на процесите, създаване и поддържане на стабилен и прозрачен осигурителен пазар. Всички ние сме изправени пред общото предизвикателство да направим сектора на допълнителното пенсионно осигуряване по-ефикасен и с по-добър имидж. Трябва да намерим балансирана позиция, така че да спечелим доверието на хората“.
 
На форума се проведе дискусия във връзка с усъвършенстването на българския тристълбов модел и необходимите промени, свързани с финализирането на фазата на изплащане.
 
Представиха се различни многостълбови пенсионни системи в Европа, като г-н Янвилем Боума, председател на PensionsEurope, обясни, че европейската система е много разнообразна, тъй като някои държави имат силно развит втори стълб в пенсионните си системи, а други разчитат на държавното пенсионно осигуряване. Наблегна на факта, че много европейски държави вече модернизират пенсионните си системи и ролята на PensionsEurope е да помага тези системи да разчитат на улеснение от европейските институции. Той смята, че спестяването в пенсии подпомага държавното обществено осигуряване. Съобщи, че активно се мисли за предлагане на общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване и този продукт ще позволи на хората да спестяват по-добре. „Това е нова идея и ново предизвикателство, и ще покаже как Европа се движи напред и какво е състоянието на капиталовите пазари“, прогнозира председателят на PensionsEuroре.