Комисия за финансов надзор Copyright (c) . Комисия за финансов надзор All rights reserved. https://www.fsc.bg/ Новини bg Thu, 21 Jan 2021 22:32:30 +0200 60 https://www.fsc.bg/ Комисия за финансов надзор https://www.fsc.bg/ Решения от заседание на КФН на 21.01.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-01-2021-g--10214.html Новини Thu, 21 Jan 2021 17:00:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-01-2021-g--10214.html Решения от заседание на КФН на 19.01.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-19-01-2021-g--10212.html Новини Tue, 19 Jan 2021 17:15:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-19-01-2021-g--10212.html Срокът за заплащане на дължимите такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/srokat-za-zaplashtane-na-dalzhimite-taksi-sabirani-ot-kfn-za-osashtestvyavane-na-obsht-finansov-nadzor-e-do-31-yanuari-2021-g--10202.html Новини Tue, 19 Jan 2021 15:40:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/srokat-za-zaplashtane-na-dalzhimite-taksi-sabirani-ot-kfn-za-osashtestvyavane-na-obsht-finansov-nadzor-e-do-31-yanuari-2021-g--10202.html Актуална информация за притежателите на полици към Застрахователно дружество "Чертасиг" https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualna-informatsiya-za-pritezhatelite-na-politsi-kam-zastrahovatelno-druzhestvo-chertasig--10210.html Новини Tue, 19 Jan 2021 13:40:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualna-informatsiya-za-pritezhatelite-na-politsi-kam-zastrahovatelno-druzhestvo-chertasig--10210.html Разпореждане на Софийски районен съд https://www.fsc.bg/bg/novini/razporezhdane-na-sofiyski-rayonen-sad-10208.html Новини Fri, 15 Jan 2021 10:05:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/razporezhdane-na-sofiyski-rayonen-sad-10208.html Решения от заседание на КФН на 14.01.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-14-01-2021-g--10206.html Новини Thu, 14 Jan 2021 17:22:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-14-01-2021-g--10206.html Решения от заседание на КФН на 12.01.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-01-2021-g-10204.html Новини Tue, 12 Jan 2021 17:13:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-01-2021-g-10204.html Данни за максималния размер на техническата лихва https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-10200.html Новини Mon, 11 Jan 2021 13:22:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-10200.html Решения от заседание на КФН на 07.01.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-07-01-2021-g--10198.html Новини Thu, 07 Jan 2021 17:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-07-01-2021-g--10198.html Годишни справки и отчети на застрахователните брокери https://www.fsc.bg/bg/novini/godishni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-10196.html Новини Thu, 07 Jan 2021 14:52:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/godishni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-10196.html Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-10194.html Новини Wed, 06 Jan 2021 14:54:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-10194.html Надзор върху застрахователните дружества, извършващи дейност в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, считано от 01.01.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/nadzor-varhu-zastrahovatelnite-druzhestva-izvarshvashti-deynost-v-obedineno-kralstvo-10192.html Новини Thu, 31 Dec 2020 11:37:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/nadzor-varhu-zastrahovatelnite-druzhestva-izvarshvashti-deynost-v-obedineno-kralstvo-10192.html Открито е производство по несъстоятелност на „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, Република Румъния https://www.fsc.bg/bg/novini/otkrito-e-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-10190.html Новини Wed, 30 Dec 2020 17:08:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/otkrito-e-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-10190.html КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Credit Agricole Risk Insurance” S.A. към “Pacifica” S.A https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-zastrahovatelniya-portfeyl-ot-credit-agricole-risk-insurance-s-a-kam-pacifica-s-a-10186.html Новини Tue, 29 Dec 2020 11:56:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-zastrahovatelniya-portfeyl-ot-credit-agricole-risk-insurance-s-a-kam-pacifica-s-a-10186.html Решения от заседание на КФН на 23.12.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-12-2020-g--10184.html Новини Wed, 23 Dec 2020 17:02:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-12-2020-g--10184.html Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-10180.html Новини Wed, 23 Dec 2020 10:05:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-10180.html Решения от заседание на КФН на 22.12.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-12-2020-g--10178.html Новини Tue, 22 Dec 2020 17:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-12-2020-g--10178.html Отлага се прилагането на европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ) за годишните финансови отчети с една година https://www.fsc.bg/bg/novini/otlaga-se-prilaganeto-na-evropeyskiya-edinen-elektronen-format-eeef-za-godishnite-finansovi-otcheti-s-edna-godina-10176.html Новини Mon, 21 Dec 2020 08:45:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/otlaga-se-prilaganeto-na-evropeyskiya-edinen-elektronen-format-eeef-za-godishnite-finansovi-otcheti-s-edna-godina-10176.html Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/utvardeni-sa-tehnicheski-lihven-protsent-i-biometrichni-tablitsi-za-smartnost-koito-da-se-prilagat-ot-pod-pri-izchislyavane-na-pensionnite-rezervi-kam-31-12-2020-g--10174.html Новини Fri, 18 Dec 2020 17:14:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/utvardeni-sa-tehnicheski-lihven-protsent-i-biometrichni-tablitsi-za-smartnost-koito-da-se-prilagat-ot-pod-pri-izchislyavane-na-pensionnite-rezervi-kam-31-12-2020-g--10174.html Решения от заседание на КФН на 17.12.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-12-2020-g--10172.html Новини Thu, 17 Dec 2020 17:01:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-12-2020-g--10172.html EIOPA провежда онлайн обучение на експерти в КФН с цел подобряване на надзора на застрахователните и презастрахователните предприятия https://www.fsc.bg/bg/novini/eiopa-provezhda-onlayn-obuchenie-na-eksperti-v-kfn-s-tsel-podobryavane-na-nadzora-na-zastrahovatelnite-i-prezastrahovatelnite-predpriyatiya-10170.html Новини Thu, 17 Dec 2020 15:07:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/eiopa-provezhda-onlayn-obuchenie-na-eksperti-v-kfn-s-tsel-podobryavane-na-nadzora-na-zastrahovatelnite-i-prezastrahovatelnite-predpriyatiya-10170.html Решения от заседание на КФН на 15.12.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-15-12-2020-g--10168.html Новини Tue, 15 Dec 2020 17:04:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-15-12-2020-g--10168.html Решения от заседание на КФН на 10.12.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-12-2020-g--10164.html Новини Thu, 10 Dec 2020 17:19:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-12-2020-g--10164.html КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Arch Insurance (UK) Limited”, Обединеното кралство, към “Arch Insurance (EU) dac.”, Ирландия https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-zastrahovatelniya-portfeyl-ot-arch-insurance-uk-limited-obedinenoto-kralstvo-kam-arch-insurance-eu-dac-irlandiya-10160.html Новини Thu, 10 Dec 2020 16:56:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-zastrahovatelniya-portfeyl-ot-arch-insurance-uk-limited-obedinenoto-kralstvo-kam-arch-insurance-eu-dac-irlandiya-10160.html Данни за капиталовия пазар за 2019 година https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-kapitaloviya-pazar-za-2019-godina-10158.html Новини Thu, 10 Dec 2020 16:34:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-kapitaloviya-pazar-za-2019-godina-10158.html Комисията за финансов надзор сигнализира за финансови измами от нелицензирани като инвестиционни посредници компании „Капитал инженеринг“ АД, „Гранд Истърн Маркет“ ЕООД, „Интернешанъл Мениджмънт Брокерс“ ЕООД и други https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-signalizira-za-finansovi-izmami-ot-nelitsenzirani-kato-investitsionni-posrednitsi-kompanii-kapital-inzhenering-ad-grand-istarn-market-eood-interneshanal-menidzhmant-brokers-eood-i-drugi-10156.html Новини Thu, 10 Dec 2020 15:48:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-signalizira-za-finansovi-izmami-ot-nelitsenzirani-kato-investitsionni-posrednitsi-kompanii-kapital-inzhenering-ad-grand-istarn-market-eood-interneshanal-menidzhmant-brokers-eood-i-drugi-10156.html Носете сертификат „Зелена карта“ при влизане на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от догодина https://www.fsc.bg/bg/novini/nosete-sertifikat-zelena-karta-pri-vlizane-na-teritoriyata-na-obedineno-kralstvo-velikobritaniya-i-severna-irlandiya-ot-dogodina-10154.html Новини Wed, 09 Dec 2020 11:10:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/nosete-sertifikat-zelena-karta-pri-vlizane-na-teritoriyata-na-obedineno-kralstvo-velikobritaniya-i-severna-irlandiya-ot-dogodina-10154.html Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-tretoto-trimesechie-i-devetmesechieto-na-2020-g--10152.html Новини Tue, 08 Dec 2020 16:07:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-tretoto-trimesechie-i-devetmesechieto-na-2020-g--10152.html КФН проведе проучване за използването на облачни услуги сред застрахователните, инвестиционните и пенсионноосигурителните дружества https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-provede-prouchvane-za-izpolzvaneto-na-oblachni-uslugi-sred-zastrahovatelnite-investitsionnite-i-pensionnoosiguritelnite-druzhestva-10150.html Новини Mon, 07 Dec 2020 15:00:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-provede-prouchvane-za-izpolzvaneto-na-oblachni-uslugi-sred-zastrahovatelnite-investitsionnite-i-pensionnoosiguritelnite-druzhestva-10150.html Данни за застрахователния пазар към края на третото тримесечие 2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-tretoto-trimesechie-2020-g--10148.html Новини Fri, 04 Dec 2020 16:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-tretoto-trimesechie-2020-g--10148.html Решения от заседание на КФН на 03.12.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-03-12-2020-g--10146.html Новини Thu, 03 Dec 2020 17:30:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-03-12-2020-g--10146.html Решения от заседание на КФН на 01.12.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-01-12-2020-g--10144.html Новини Tue, 01 Dec 2020 17:04:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-01-12-2020-g--10144.html Данни за застрахователния пазар към 31.07.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-07-2020-g--10142.html Новини Fri, 27 Nov 2020 16:57:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-07-2020-g--10142.html Решения от заседание на КФН на 26.11.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-26-11-2020-g-10140.html Новини Thu, 26 Nov 2020 17:01:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-26-11-2020-g-10140.html КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” към “UK P&I Club” NV https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-zastrahovatelniya-portfeyl-ot-the-united-kingdom-mutual-steam-ship-assurance-association-europe-limited-kam-uk-p-i-club-nv-10136.html Новини Tue, 24 Nov 2020 17:14:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-zastrahovatelniya-portfeyl-ot-the-united-kingdom-mutual-steam-ship-assurance-association-europe-limited-kam-uk-p-i-club-nv-10136.html Решения от заседание на КФН на 24.11.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-11-2020-g--10134.html Новини Tue, 24 Nov 2020 17:12:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-11-2020-g--10134.html КФН публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-publikuva-spisak-s-internet-stranitsi-na-litsa-koito-nyamat-pravo-da-predostavyat-investitsionni-uslugi-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-10132.html Новини Thu, 19 Nov 2020 17:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-publikuva-spisak-s-internet-stranitsi-na-litsa-koito-nyamat-pravo-da-predostavyat-investitsionni-uslugi-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-10132.html Решения от заседание на КФН на 19.11.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-19-11-2020-g--10130.html Новини Thu, 19 Nov 2020 17:07:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-19-11-2020-g--10130.html Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-10128.html Новини Thu, 19 Nov 2020 10:11:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-10128.html Данни за застрахователния пазар към 31.08.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-08-2020-g--10126.html Новини Thu, 19 Nov 2020 09:34:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-08-2020-g--10126.html Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2020г. https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-devetmesechieto-na-2020g--10124.html Новини Thu, 19 Nov 2020 09:27:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-devetmesechieto-na-2020g--10124.html Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-10118.html Новини Tue, 17 Nov 2020 17:15:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-10118.html Решения от заседание на КФН на 17.11.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-11-2020-g--10116.html Новини Tue, 17 Nov 2020 17:10:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-11-2020-g--10116.html Режим на временни разрешения на Обединеното кралство (ОК) https://www.fsc.bg/bg/novini/rezhim-na-vremenni-razresheniya-na-obedinenoto-kralstvo-ok--10112.html Новини Fri, 13 Nov 2020 15:12:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezhim-na-vremenni-razresheniya-na-obedinenoto-kralstvo-ok--10112.html Извършване на застрахователна дейност на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия след края на преходния период https://www.fsc.bg/bg/novini/izvarshvane-na-zastrahovatelna-deynost-na-teritoriyata-na-obedineno-kralstvo-velikobritaniya-i-severna-irlandiya-sled-kraya-na-prehodniya-period-10110.html Новини Fri, 13 Nov 2020 11:29:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/izvarshvane-na-zastrahovatelna-deynost-na-teritoriyata-na-obedineno-kralstvo-velikobritaniya-i-severna-irlandiya-sled-kraya-na-prehodniya-period-10110.html Решения от заседание на КФН на 12.11.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-11-2020-g--10108.html Новини Thu, 12 Nov 2020 17:02:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-11-2020-g--10108.html Решения от заседание на КФН на 10.11.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-11-2020-g--10106.html Новини Tue, 10 Nov 2020 17:14:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-11-2020-g--10106.html Решения от заседание на КФН на 05.11.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-05-11-2020-g--10104.html Новини Thu, 05 Nov 2020 17:12:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-05-11-2020-g--10104.html Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-30-09-2020-g--10102.html Новини Fri, 30 Oct 2020 15:43:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-30-09-2020-g--10102.html КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Starr International (Europe) Limited“ към „Starr Europe Insurance Limited” https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-zastrahovatelniya-portfeyl-ot-starr-international-europe-limited-kam-starr-europe-insurance-limited--10120.html Новини Fri, 30 Oct 2020 10:01:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-zastrahovatelniya-portfeyl-ot-starr-international-europe-limited-kam-starr-europe-insurance-limited--10120.html