Комисия за финансов надзор Copyright (c) . Комисия за финансов надзор All rights reserved. https://www.fsc.bg/ Новини bg Mon, 17 Feb 2020 20:20:21 +0200 60 https://www.fsc.bg/ Комисия за финансов надзор https://www.fsc.bg/ Списък с имената на напуснали служители на КФН, които не са върнали своите служебни карти https://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-imenata-na-napusnali-sluzhiteli-na-kfn-koito-ne-sa-varnali-svoite-sluzhebni-karti-9734.html Новини Mon, 17 Feb 2020 10:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-imenata-na-napusnali-sluzhiteli-na-kfn-koito-ne-sa-varnali-svoite-sluzhebni-karti-9734.html Решения от заседание на КФН на 13.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-02-2020-g--9732.html Новини Thu, 13 Feb 2020 16:59:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-02-2020-g--9732.html Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира общи надзорни действия съвместно с националните компетентни органи относно управлението на риска за ликвидност на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК) https://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-esma-startira-obshti-nadzorni-deystviya-savmestno-s-natsionalnite-kompetentni-organi-9730.html Новини Wed, 12 Feb 2020 11:52:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-esma-startira-obshti-nadzorni-deystviya-savmestno-s-natsionalnite-kompetentni-organi-9730.html Решения от заседание на КФН на 11.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-02-2020-g--9728.html Новини Tue, 11 Feb 2020 16:01:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-02-2020-g--9728.html Решение от заседание на КФН на 06.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-02-2020-g--9726.html Новини Thu, 06 Feb 2020 16:53:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-02-2020-g--9726.html Решения от заседание на КФН на 04.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-02-2020-g--9724.html Новини Tue, 04 Feb 2020 13:13:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-02-2020-g--9724.html ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“/ не разполага с лиценз на инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности https://www.fsc.bg/bg/novini/postfinans-eood-postfinance-ne-razpolaga-s-litsenz-na-investitsionen-posrednik-i-nyama-pravo-da-izvarshva-investitsionni-deynosti-9722.html Новини Fri, 31 Jan 2020 17:23:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/postfinans-eood-postfinance-ne-razpolaga-s-litsenz-na-investitsionen-posrednik-i-nyama-pravo-da-izvarshva-investitsionni-deynosti-9722.html Решения от заседание на КФН на 30.01.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-01-2020-g--9720.html Новини Thu, 30 Jan 2020 16:55:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-01-2020-g--9720.html Решения от заседание на КФН на 28.01.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-01-2020-g--9718.html Новини Tue, 28 Jan 2020 14:38:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-01-2020-g--9718.html Данни за застрахователния пазар към 30.11.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-11-2019-g-9716.html Новини Fri, 24 Jan 2020 16:11:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-11-2019-g-9716.html Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9714.html Новини Fri, 24 Jan 2020 11:11:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9714.html Решения от заседание на КФН на 23.01.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-01-2020-g--9712.html Новини Thu, 23 Jan 2020 17:10:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-01-2020-g--9712.html Владимир Савов, член на КФН, се оттегли предсрочно от поста си, за да поеме позиция в международен план https://www.fsc.bg/bg/novini/vladimir-savov-chlen-na-kfn-se-ottegli-predsrochno-ot-posta-si-za-da-poeme-pozitsiya-v-mezhdunaroden-plan-9710.html Новини Wed, 22 Jan 2020 16:28:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/vladimir-savov-chlen-na-kfn-se-ottegli-predsrochno-ot-posta-si-za-da-poeme-pozitsiya-v-mezhdunaroden-plan-9710.html Съобщение за издаден общ административен акт https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-izdaden-obsht-administrativen-akt-9708.html Новини Tue, 21 Jan 2020 16:50:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-izdaden-obsht-administrativen-akt-9708.html Решения от заседание на КФН на 21.01.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-01-2020-g--9706.html Новини Tue, 21 Jan 2020 13:04:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-01-2020-g--9706.html Резултати от националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-natsionalnata-otsenka-na-riska-ot-izpirane-na-pari-i-finansirane-na-terorizma-9704.html Новини Fri, 17 Jan 2020 16:25:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-natsionalnata-otsenka-na-riska-ot-izpirane-na-pari-i-finansirane-na-terorizma-9704.html Данни за максималния размер на техническата лихва https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-9702.html Новини Thu, 16 Jan 2020 17:16:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-9702.html Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-31-12-2019-g--9700.html Новини Thu, 16 Jan 2020 17:08:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-31-12-2019-g--9700.html Решения от заседание на КФН на 16.01.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-01-2020-g--9698.html Новини Thu, 16 Jan 2020 14:21:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-01-2020-g--9698.html Решения от заседание на КФН на 14.01.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-14-01-2020-g--9696.html Новини Tue, 14 Jan 2020 17:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-14-01-2020-g--9696.html Годишни справки и отчети на застрахователните брокери https://www.fsc.bg/bg/novini/godishni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-9694.html Новини Tue, 14 Jan 2020 08:48:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/godishni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-9694.html Изменение на размерите на минималните застрахователни суми по застраховка „Професионална отговорност“, която трябва да притежават застрахователните и презастрахователните посредници https://www.fsc.bg/bg/novini/izmenenie-na-razmerite-na-minimalnite-zastrahovatelni-sumi-po-zastrahovka-profesionalna-otgovornost-koyato-tryabva-da-pritezhavat-zastrahovatelnite-i-prezastrahovatelnite-posrednitsi-9692.html Новини Mon, 13 Jan 2020 11:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/izmenenie-na-razmerite-na-minimalnite-zastrahovatelni-sumi-po-zastrahovka-profesionalna-otgovornost-koyato-tryabva-da-pritezhavat-zastrahovatelnite-i-prezastrahovatelnite-posrednitsi-9692.html Решения от заседание на КФН на 09.01.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-01-2020-g--9690.html Новини Thu, 09 Jan 2020 17:19:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-01-2020-g--9690.html Решения от заседание на КФН на 07.01.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-07-01-2020-g--9688.html Новини Tue, 07 Jan 2020 16:58:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-07-01-2020-g--9688.html Бойко Атанасов, председател на КФН, за системата „Бонус-малус“ в сутрешния блок на БТВ https://www.fsc.bg/bg/novini/boyko-atanasov-predsedatel-na-kfn-za-sistemata-bonus-malus-v-sutreshniya-blok-na-btv-9686.html Новини Tue, 07 Jan 2020 12:02:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/boyko-atanasov-predsedatel-na-kfn-za-sistemata-bonus-malus-v-sutreshniya-blok-na-btv-9686.html Председателят на Комисията за финансов надзор - г-н Бойко Атанасов говори за системата "Бонус-малус" https://www.fsc.bg/bg/novini/predsedatelyat-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-g-n-boyko-atanasov-govori-za-sistemata-bonus-malus--9684.html Новини Fri, 27 Dec 2019 15:59:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/predsedatelyat-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-g-n-boyko-atanasov-govori-za-sistemata-bonus-malus--9684.html Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9682.html Новини Fri, 27 Dec 2019 11:10:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9682.html Решения от заседание на КФН на 23.12.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-12-2019-g--9680.html Новини Mon, 23 Dec 2019 14:33:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-12-2019-g--9680.html Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/utvardeni-sa-tehnicheski-lihven-protsent-i-biometrichni-tablitsi-za-smartnost-koito-da-se-prilagat-ot-pod-pri-izchislyavane-na-pensionnite-rezervi-kam-31-12-2019-g--9678.html Новини Mon, 23 Dec 2019 11:20:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/utvardeni-sa-tehnicheski-lihven-protsent-i-biometrichni-tablitsi-za-smartnost-koito-da-se-prilagat-ot-pod-pri-izchislyavane-na-pensionnite-rezervi-kam-31-12-2019-g--9678.html Данни за застрахователния пазар към 31.10.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-10-2019-g--9676.html Новини Mon, 23 Dec 2019 11:07:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-10-2019-g--9676.html КФН предоставя отговори на част от най-често задаваните въпроси по системата „Бонус-малус“ https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-predostavya-otgovori-na-chesto-zadavanite-vaprosi-po-sistemata-bonus-malus-9674.html Новини Fri, 20 Dec 2019 16:55:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-predostavya-otgovori-na-chesto-zadavanite-vaprosi-po-sistemata-bonus-malus-9674.html Решения от заседание на КФН на 19.12.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-19-12-2019-g--9672.html Новини Thu, 19 Dec 2019 17:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-19-12-2019-g--9672.html Официално връчване на сертификатите на успешно преминалите изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант https://www.fsc.bg/bg/novini/ofitsialno-vrachvane-na-sertifikatite-na-uspeshno-preminalite-izpitite-za-pridobivane-na-pravo-za-izvarshvane-na-deynost-kato-broker-na-finansovi-instrumenti-i-ili-kato-investitsionen-konsultant-9668.html Новини Wed, 18 Dec 2019 14:22:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/ofitsialno-vrachvane-na-sertifikatite-na-uspeshno-preminalite-izpitite-za-pridobivane-na-pravo-za-izvarshvane-na-deynost-kato-broker-na-finansovi-instrumenti-i-ili-kato-investitsionen-konsultant-9668.html Решения от заседание на КФН на 17.12.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-12-2019-g--9666.html Новини Tue, 17 Dec 2019 19:25:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-12-2019-g--9666.html КФН отне лиценза на застрахователна компания „ЗК Юроамерикан“ АД https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-dnes-otne-litsenza-na-zastrahovatelna-kompaniya-zk-yuroamerikan-ad-9664.html Новини Tue, 17 Dec 2019 19:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-dnes-otne-litsenza-na-zastrahovatelna-kompaniya-zk-yuroamerikan-ad-9664.html Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-9662.html Новини Mon, 16 Dec 2019 16:07:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-9662.html Решения от заседание на КФН на 12.12.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-12-2019-g--9658.html Новини Thu, 12 Dec 2019 13:52:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-12-2019-g--9658.html Законоустановеният срок за едномесечно обществено обсъждане на системата „Бонус-малус" ще стартира в началото на следващата година https://www.fsc.bg/bg/novini/zakonoustanoveniyat-srok-za-ednomesechno-obshtestveno-obsazhdane-na-sistemata-bonus-malus-shte-startira-v-nachaloto-na-sledvashtata-godina-9656.html Новини Wed, 11 Dec 2019 16:20:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/zakonoustanoveniyat-srok-za-ednomesechno-obshtestveno-obsazhdane-na-sistemata-bonus-malus-shte-startira-v-nachaloto-na-sledvashtata-godina-9656.html Решения от заседание на КФН на 10.12.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-12-2019-g--9654.html Новини Tue, 10 Dec 2019 17:08:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-12-2019-g--9654.html Оповестяване на датата и часа на връчването на сертификатите от проведените на 23 и 24 ноември 2019 г. изпити https://www.fsc.bg/bg/novini/opovestyavane-na-datata-i-chasa-na-vrachvaneto-na-sertifikatite-ot-provedenite-na-23-i-24-noemvri-2019-g-izpiti-9652.html Новини Tue, 10 Dec 2019 14:22:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/opovestyavane-na-datata-i-chasa-na-vrachvaneto-na-sertifikatite-ot-provedenite-na-23-i-24-noemvri-2019-g-izpiti-9652.html Оповестяване на резултати от проведените на 23 и 24 ноември 2019 г. изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант https://www.fsc.bg/bg/novini/opovestyavane-na-rezultati-ot-provedenite-na-23-i-24-noemvri-2019-g-izpiti-za-pridobivane-na-pravo-za-izvarshvane-na-deynost-kato-broker-na-finansovi-instrumenti-i-investitsionen-konsultant-9650.html Новини Fri, 06 Dec 2019 16:00:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/opovestyavane-na-rezultati-ot-provedenite-na-23-i-24-noemvri-2019-g-izpiti-za-pridobivane-na-pravo-za-izvarshvane-na-deynost-kato-broker-na-finansovi-instrumenti-i-investitsionen-konsultant-9650.html Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-tretoto-trimesechie-i-devetmesechieto-na-2019-g--9648.html Новини Fri, 06 Dec 2019 12:06:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-tretoto-trimesechie-i-devetmesechieto-na-2019-g--9648.html Решения от заседание на КФН на 05.12.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-05-12-2019-g--9646.html Новини Thu, 05 Dec 2019 12:49:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-05-12-2019-g--9646.html Предупреждение относно измамни телефонни схеми от нелицензирани инвестиционни посредници https://www.fsc.bg/bg/novini/preduprezhdenie-otnosno-izmamni-telefonni-shemi-ot-nelitsenzirani-investitsionni-posrednitsi-9644.html Новини Wed, 04 Dec 2019 09:49:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/preduprezhdenie-otnosno-izmamni-telefonni-shemi-ot-nelitsenzirani-investitsionni-posrednitsi-9644.html Председателят на Комисията за финансов надзор - г-н Бойко Атанасов, отправи своите пожелание към дипломиращите се от Випуск 2019 на Висшето училище по застраховане и финанси ( ВУЗФ) https://www.fsc.bg/bg/novini/predsedatelyat-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-g-n-boyko-atanasov-otpravi-svoite-pozhelanie-kam-diplomirashtite-se-ot-vipusk-2019-na-vissheto-uchilishte-po-zastrahovane-i-finansi-vuzf--9642.html Новини Wed, 04 Dec 2019 09:15:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/predsedatelyat-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-g-n-boyko-atanasov-otpravi-svoite-pozhelanie-kam-diplomirashtite-se-ot-vipusk-2019-na-vissheto-uchilishte-po-zastrahovane-i-finansi-vuzf--9642.html Решения от заседание на КФН на 03.12.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-03-12-2019-g--9640.html Новини Tue, 03 Dec 2019 17:11:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-03-12-2019-g--9640.html Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов откри днес най-голямото събитие на инвестиционната общност в България и региона – Investor Finance Forum 2019 https://www.fsc.bg/bg/novini/predsedatelya-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-g-n-boyko-atanasov-otkri-dnes-nay-golyamoto-sabitie-na-investitsionnata-obshtnost-v-balgariya-i-regiona-investor-finance-forum-2019-9638.html Новини Fri, 29 Nov 2019 16:44:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/predsedatelya-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-g-n-boyko-atanasov-otkri-dnes-nay-golyamoto-sabitie-na-investitsionnata-obshtnost-v-balgariya-i-regiona-investor-finance-forum-2019-9638.html Решения от заседание на КФН на 28.11.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-11-2019-g--9636.html Новини Thu, 28 Nov 2019 17:00:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-11-2019-g--9636.html Решения от заседание на КФН на 26.11.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-26-11-2019-g--9634.html Новини Tue, 26 Nov 2019 17:11:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-26-11-2019-g--9634.html Решения от заседание на КФН на 21.11.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-11-2019-g--9632.html Новини Thu, 21 Nov 2019 17:07:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-11-2019-g--9632.html