Комисия за финансов надзор Copyright (c) . Комисия за финансов надзор All rights reserved. https://www.fsc.bg/ Новини bg Sat, 15 Aug 2020 16:37:01 +0300 60 https://www.fsc.bg/ Комисия за финансов надзор https://www.fsc.bg/ Решения от заседание на КФН на 13.08.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-08-2020-g--9990.html Новини Thu, 13 Aug 2020 17:02:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-08-2020-g--9990.html Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-parvoto-polugodie-na-2020-g--9988.html Новини Thu, 13 Aug 2020 13:54:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-parvoto-polugodie-na-2020-g--9988.html Решения от заседание на КФН на 11.08.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-08-2020-g--9984.html Новини Tue, 11 Aug 2020 17:34:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-08-2020-g--9984.html Уведомление от Органа за финансов надзор на Република Румъния за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ https://www.fsc.bg/bg/novini/uvedomlenie-ot-organa-za-finansov-nadzor-na-republika-rumaniya-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-zastrahovatelno-i-prezastrahovatelno-druzhestvo--9986.html Новини Tue, 11 Aug 2020 17:34:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/uvedomlenie-ot-organa-za-finansov-nadzor-na-republika-rumaniya-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-zastrahovatelno-i-prezastrahovatelno-druzhestvo--9986.html Решения от заседание на КФН на 06.08.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-08-2020-g--9982.html Новини Thu, 06 Aug 2020 17:33:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-08-2020-g--9982.html Решения от заседание на КФН на 04.08.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-08-2020-g--9980.html Новини Tue, 04 Aug 2020 17:51:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-08-2020-g--9980.html Решения от заседание на КФН на 30.07.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-07-2020-g--9978.html Новини Thu, 30 Jul 2020 17:19:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-07-2020-g--9978.html КФН отмени свои Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 170, ал. 1 от КСО https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-otmeni-svoi-ukazaniya-otnosno-talkuvane-i-prilagane-na-chl-170-al-1-ot-kso-9976.html Новини Thu, 30 Jul 2020 16:42:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-otmeni-svoi-ukazaniya-otnosno-talkuvane-i-prilagane-na-chl-170-al-1-ot-kso-9976.html Данни за застрахователния пазар към 31.12.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-12-2019-g--9974.html Новини Wed, 29 Jul 2020 16:32:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-12-2019-g--9974.html Решения от заседание на КФН на 28.07.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-07-2020-g--9972.html Новини Tue, 28 Jul 2020 17:22:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-07-2020-g--9972.html Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-30-06-2020-g--9970.html Новини Tue, 28 Jul 2020 09:53:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-30-06-2020-g--9970.html Решения от заседание на КФН на 23.07.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-07-2020-g--9966.html Новини Thu, 23 Jul 2020 18:34:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-07-2020-g--9966.html Народното събрание избра Владимир Савов за заместник-председател на КФН и Петър Джелепов за член на Комисията https://www.fsc.bg/bg/novini/narodnoto-sabranie-izbra-vladimir-savov-za-zamestnik-predsedatel-na-kfn-i-petar-dzhelepov-za-chlen-na-komisiyata-9960.html Новини Thu, 23 Jul 2020 16:37:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/narodnoto-sabranie-izbra-vladimir-savov-za-zamestnik-predsedatel-na-kfn-i-petar-dzhelepov-za-chlen-na-komisiyata-9960.html Решения от заседание на КФН на 21.07.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-07-2020-g--9956.html Новини Tue, 21 Jul 2020 17:11:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-07-2020-g--9956.html Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) поднови решението си относно прага за уведомяване на нетни къси позиции https://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-eotskp-podnovi-reshenieto-si-otnosno-praga-za-uvedomyavane-na-netni-kasi-pozitsii-9954.html Новини Fri, 17 Jul 2020 14:21:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-eotskp-podnovi-reshenieto-si-otnosno-praga-za-uvedomyavane-na-netni-kasi-pozitsii-9954.html Председателят на КФН г-н Бойко Атанасов със силна позиция за предизвикателствата в небанковия финансов сектор в условията на криза https://www.fsc.bg/bg/novini/predsedatelyat-na-kfn-g-n-boyko-atanasov-sas-silna-pozitsiya-za-predizvikatelstvata-v-nebankoviya-finansov-sektor-v-usloviyata-na-kriza-9952.html Новини Fri, 17 Jul 2020 14:20:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/predsedatelyat-na-kfn-g-n-boyko-atanasov-sas-silna-pozitsiya-za-predizvikatelstvata-v-nebankoviya-finansov-sektor-v-usloviyata-na-kriza-9952.html Данни за застрахователния пазар към 30.04.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-04-2020-g--9950.html Новини Fri, 17 Jul 2020 11:21:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-04-2020-g--9950.html Решения от заседание на КФН на 16.07.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-07-2020-g--9948.html Новини Thu, 16 Jul 2020 17:04:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-07-2020-g--9948.html Решения от заседание на КФН на 14.07.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-14-07-2020-g--9946.html Новини Tue, 14 Jul 2020 17:31:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-14-07-2020-g--9946.html Обновяване на системата еКФН-Осигурителен надзор https://www.fsc.bg/bg/novini/obnovyavane-na-sistemata-ekfn-osiguritelen-nadzor-9944.html Новини Tue, 14 Jul 2020 16:17:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/obnovyavane-na-sistemata-ekfn-osiguritelen-nadzor-9944.html Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9942.html Новини Tue, 14 Jul 2020 15:36:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9942.html Европейският банков орган стартира публична консултация във връзка с новата пруденциална рамка за инвестиционните посредници https://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-bankov-organ-startira-publichna-konsultatsiya-vav-vrazka-s-novata-prudentsialna-ramka-za-investitsionnite-posrednitsi-9940.html Новини Mon, 13 Jul 2020 16:53:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-bankov-organ-startira-publichna-konsultatsiya-vav-vrazka-s-novata-prudentsialna-ramka-za-investitsionnite-posrednitsi-9940.html КФН въвежда промени в справките към финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми и в указанията към финансовите отчети на управляващите дружества https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-vavezhda-promeni-v-spravkite-kam-finansovite-otcheti-na-kolektivnite-investitsionni-shemi-i-v-ukazaniyata-kam-finansovite-otcheti-na-upravlyavashtite-druzhestva-9938.html Новини Mon, 13 Jul 2020 16:44:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-vavezhda-promeni-v-spravkite-kam-finansovite-otcheti-na-kolektivnite-investitsionni-shemi-i-v-ukazaniyata-kam-finansovite-otcheti-na-upravlyavashtite-druzhestva-9938.html Данни за максималния размер на техническата лихва https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-9936.html Новини Fri, 10 Jul 2020 15:40:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-9936.html Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/okonchatelni-rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-2019-g--9934.html Новини Fri, 10 Jul 2020 15:04:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/okonchatelni-rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-2019-g--9934.html EIOPA с ново становище във връзка с изискванията за контрол и управление на застрахователните продукти в ситуация на COVID-19 https://www.fsc.bg/bg/novini/eiopa-s-novo-stanovishte-vav-vrazka-s-iziskvaniyata-za-kontrol-i-upravlenie-na-zastrahovatelnite-produkti-v-situatsiya-na-covid-19-9932.html Новини Fri, 10 Jul 2020 10:40:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/eiopa-s-novo-stanovishte-vav-vrazka-s-iziskvaniyata-za-kontrol-i-upravlenie-na-zastrahovatelnite-produkti-v-situatsiya-na-covid-19-9932.html Решения от заседание на КФН на 09.07.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-07-2020-g--9930.html Новини Thu, 09 Jul 2020 17:24:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-07-2020-g--9930.html Решения от заседание на КФН на 07.07.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-07-07-2020-g--9928.html Новини Tue, 07 Jul 2020 16:55:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-07-07-2020-g--9928.html КФН изпраща до поднадзорните лица въпросник в сферата на FinTech за мониторинг и проследяване на тенденциите при използване на финансовите иновации по време на пандемията на Covid-19 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-izprashta-do-podnadzornite-litsa-vaprosnik-v-sferata-na-fintech-9926.html Новини Mon, 06 Jul 2020 17:41:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-izprashta-do-podnadzornite-litsa-vaprosnik-v-sferata-na-fintech-9926.html Решения от заседание на КФН на 02.07.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-07-2020-g--9924.html Новини Thu, 02 Jul 2020 17:06:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-07-2020-g--9924.html Периодични справки и отчети на застрахователните брокери https://www.fsc.bg/bg/novini/periodichni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-9922.html Новини Wed, 01 Jul 2020 16:41:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/periodichni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-9922.html Решения от заседание на КФН на 30.06.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-06-2020-g--9920.html Новини Tue, 30 Jun 2020 16:41:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-06-2020-g--9920.html Решения от заседание на КФН на 25.06.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-06-2020-g--9918.html Новини Thu, 25 Jun 2020 17:44:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-06-2020-g--9918.html Решения от заседание на КФН на 23.06.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-06-2020-g--9916.html Новини Tue, 23 Jun 2020 16:43:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-06-2020-g--9916.html Решения от заседание на КФН на 18.06.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-06-2020-g--9912.html Новини Thu, 18 Jun 2020 18:01:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-06-2020-g--9912.html Решения от заседание на КФН на 16.06.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-06-2020-g--9914.html Новини Tue, 16 Jun 2020 16:28:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-06-2020-g--9914.html Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9906.html Новини Tue, 16 Jun 2020 11:05:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9906.html Решения от заседание на КФН на 11.06.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-06-2020-g--9902.html Новини Thu, 11 Jun 2020 17:13:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-06-2020-g--9902.html КФН въвежда нова информационна платформа в подкрепа на процесите срещу изпирането на пари в България https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-vavezhda-nova-informatsionna-platforma-v-podkrepa-na-protsesite-sreshtu-izpiraneto-na-pari-v-balgariya-9900.html Новини Wed, 10 Jun 2020 16:15:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-vavezhda-nova-informatsionna-platforma-v-podkrepa-na-protsesite-sreshtu-izpiraneto-na-pari-v-balgariya-9900.html Решения от заседание на КФН на 09.06.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-06-2020-g--9898.html Новини Tue, 09 Jun 2020 14:52:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-06-2020-g--9898.html Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-parvoto-trimesechie-na-2020-g--9896.html Новини Fri, 05 Jun 2020 16:57:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-parvoto-trimesechie-na-2020-g--9896.html Решения от заседание на КФН на 04.06.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-06-2020-g--9894.html Новини Thu, 04 Jun 2020 17:04:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-06-2020-g--9894.html Данни за застрахователния пазар към края на първото тримесечие на 2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-parvoto-trimesechie-na-2020-g--9890.html Новини Thu, 04 Jun 2020 13:02:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-parvoto-trimesechie-na-2020-g--9890.html Данни за застрахователния пазар към 29.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-29-02-2020-g--9892.html Новини Thu, 04 Jun 2020 11:21:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-29-02-2020-g--9892.html Решение от заседание на КФН на 03.06.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-03-06-2020-g--9888.html Новини Wed, 03 Jun 2020 17:23:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-03-06-2020-g--9888.html Решения от заседание на КФН на 02.06.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-06-2020-g--9886.html Новини Tue, 02 Jun 2020 16:51:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-06-2020-g--9886.html Председателят на КФН връчи големите отличия на застрахователите за 2019 година на церемонията "Застраховател на годината" и "Застрахователен брокер на годината" https://www.fsc.bg/bg/novini/predsedatelyat-na-kfn-vrachi-golemite-otlichiya-na-zastrahovatelite-za-2019-godina-na-tseremoniyata-zastrahovatel-na-godinata-i-zastrahovatelen-broker-na-godinata--9882.html Новини Thu, 28 May 2020 16:38:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/predsedatelyat-na-kfn-vrachi-golemite-otlichiya-na-zastrahovatelite-za-2019-godina-na-tseremoniyata-zastrahovatel-na-godinata-i-zastrahovatelen-broker-na-godinata--9882.html Решения от заседание на КФН на 28.05.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-05-2020-g--9880.html Новини Thu, 28 May 2020 15:08:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-05-2020-g--9880.html Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-parvoto-trimesechie-na-2020-g--9878.html Новини Thu, 28 May 2020 13:44:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-parvoto-trimesechie-na-2020-g--9878.html Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9876.html Новини Thu, 28 May 2020 10:45:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9876.html