Комисия за финансов надзор Copyright (c) . Комисия за финансов надзор All rights reserved. https://www.fsc.bg/ Новини bg Thu, 15 Apr 2021 04:35:22 +0300 60 https://www.fsc.bg/ Комисия за финансов надзор https://www.fsc.bg/ Решения от заседание на КФН на 13.04.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-04-2021-g--10324.html Новини Tue, 13 Apr 2021 17:04:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-04-2021-g--10324.html Съобщение относно правните последици на влязлото в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-pravnite-posleditsi-na-vlyazloto-v-sila-reshenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-zastrahovatelno-i-prezastrahovatelno-druzhestvo-ad-10322.html Новини Tue, 13 Apr 2021 16:03:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-pravnite-posleditsi-na-vlyazloto-v-sila-reshenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-zastrahovatelno-i-prezastrahovatelno-druzhestvo-ad-10322.html КФН провежда проучване, насочено към използването на изкуствения интелект, като финансова иновация https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-provezhda-prouchvane-nasocheno-kam-izpolzvaneto-na-izkustveniya-intelekt-kato-finansova-inovatsiya-10320.html Новини Tue, 13 Apr 2021 10:54:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-provezhda-prouchvane-nasocheno-kam-izpolzvaneto-na-izkustveniya-intelekt-kato-finansova-inovatsiya-10320.html Актуализирани са списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizirani-sa-spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-10318.html Новини Fri, 09 Apr 2021 11:37:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizirani-sa-spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-10318.html Решения от заседание на КФН на 06.04.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-04-2021-g--10314.html Новини Tue, 06 Apr 2021 17:14:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-04-2021-g--10314.html За да не станете жертва на финансова измама, проверявайте за лиценз https://www.fsc.bg/bg/novini/za-da-ne-stanete-zhertva-na-finansova-izmama-proveryavayte-za-litsenz-10312.html Новини Tue, 06 Apr 2021 12:03:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/za-da-ne-stanete-zhertva-na-finansova-izmama-proveryavayte-za-litsenz-10312.html Разпореждане на Софийски районен съд https://www.fsc.bg/bg/novini/razporezhdane-na-sofiyski-rayonen-sad-10310.html Новини Mon, 05 Apr 2021 09:55:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/razporezhdane-na-sofiyski-rayonen-sad-10310.html Данни за застрахователния пазар към края на четвъртото тримесечие 2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-chetvartoto-trimesechie-2020-g--10308.html Новини Mon, 05 Apr 2021 09:25:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-chetvartoto-trimesechie-2020-g--10308.html Мария Филипова, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, участва в откриването на тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre https://www.fsc.bg/bg/novini/mariya-filipova-zamestnik-predsedatel-na-komisiya-za-finansov-nadzor-rakovodesht-10306.html Новини Fri, 02 Apr 2021 14:53:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/mariya-filipova-zamestnik-predsedatel-na-komisiya-za-finansov-nadzor-rakovodesht-10306.html Владимир Савов - заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ участва в международната конференция Fintech Summit 2021 https://www.fsc.bg/bg/novini/vladimir-savov-zamestnik-predsedatel-na-kfn-rakovodesht-upravlenie-zastrahovatelen-nadzor-10304.html Новини Fri, 02 Apr 2021 09:03:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/vladimir-savov-zamestnik-predsedatel-na-kfn-rakovodesht-upravlenie-zastrahovatelen-nadzor-10304.html Решения от заседание на КФН на 01.04.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-01-04-2021-g--10302.html Новини Thu, 01 Apr 2021 17:13:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-01-04-2021-g--10302.html Решения от заседание на КФН на 30.03.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-03-2021-g--10300.html Новини Tue, 30 Mar 2021 17:10:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-03-2021-g--10300.html Актуализирани образци на справки на управляващите дружества https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizirani-obraztsi-na-spravki-na-upravlyavashtite-druzhestva-10298.html Новини Fri, 26 Mar 2021 14:22:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizirani-obraztsi-na-spravki-na-upravlyavashtite-druzhestva-10298.html Данни за застрахователния пазар към 30.11.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-11-2020-g--10296.html Новини Fri, 26 Mar 2021 14:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-11-2020-g--10296.html Решения от заседание на КФН на 23.03.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-03-2021-g--10294.html Новини Tue, 23 Mar 2021 17:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-03-2021-g--10294.html Утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", образец на декларация по чл. 20 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации https://www.fsc.bg/bg/novini/utvarden-ot-zamestnik-predsedatelya-rakovodesht-upravlenie-nadzor-na-investitsionnata-deynost-obrazets-na-deklaratsiya-po-chl-20-ot-zakona-za-druzhestvata-sas-spetsialna-investitsionna-tsel-i-druzhestvata-za-sekyuritizatsii-10292.html Новини Mon, 22 Mar 2021 17:20:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/utvarden-ot-zamestnik-predsedatelya-rakovodesht-upravlenie-nadzor-na-investitsionnata-deynost-obrazets-na-deklaratsiya-po-chl-20-ot-zakona-za-druzhestvata-sas-spetsialna-investitsionna-tsel-i-druzhestvata-za-sekyuritizatsii-10292.html Решения от заседание на КФН на 19.03.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-19-03-2021-g--10290.html Новини Fri, 19 Mar 2021 17:23:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-19-03-2021-g--10290.html Утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", образец на Справка по чл. 31, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации https://www.fsc.bg/bg/novini/utvarden-ot-zamestnik-predsedatelya-rakovodesht-upravlenie-nadzor-na-investitsionnata-deynost-obrazets-na-spravka-po-chl-31-al-3-ot-zakona-za-druzhestvata-sas-spetsialna-investitsionna-tsel-i-druzhestvata-za-sekyuritizatsii-10288.html Новини Fri, 19 Mar 2021 14:02:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/utvarden-ot-zamestnik-predsedatelya-rakovodesht-upravlenie-nadzor-na-investitsionnata-deynost-obrazets-na-spravka-po-chl-31-al-3-ot-zakona-za-druzhestvata-sas-spetsialna-investitsionna-tsel-i-druzhestvata-za-sekyuritizatsii-10288.html Решения от заседание на КФН на 18.03.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-03-2021-g--10286.html Новини Thu, 18 Mar 2021 16:59:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-03-2021-g--10286.html СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-vlizane-v-sila-na-reshenieto-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-zastrahovatelno-i-prezastrahovatelno-druzhestvo-ad-10284.html Новини Wed, 17 Mar 2021 15:38:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-vlizane-v-sila-na-reshenieto-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-nesastoyatelnost-na-chertasig-zastrahovatelno-i-prezastrahovatelno-druzhestvo-ad-10284.html Решения от заседание на КФН на 16.03.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-03-2021-g--10280.html Новини Tue, 16 Mar 2021 17:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-03-2021-g--10280.html Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-10278.html Новини Mon, 15 Mar 2021 10:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-10278.html Данни за дейността на застрахователните брокери към 31.12.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-deynostta-na-zastrahovatelnite-brokeri-kam-31-12-2020-g--10276.html Новини Fri, 12 Mar 2021 16:20:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-deynostta-na-zastrahovatelnite-brokeri-kam-31-12-2020-g--10276.html Съобщение за откриване на производство по ликвидация на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-likvidatsiya-na-zk-yuroamerikan-ad-10274.html Новини Thu, 11 Mar 2021 17:26:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-likvidatsiya-na-zk-yuroamerikan-ad-10274.html КФН публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-publikuva-spisak-s-internet-stranitsi-na-litsa-koito-nyamat-pravo-da-predostavyat-investitsionni-uslugi-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-10272.html Новини Thu, 11 Mar 2021 17:23:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-publikuva-spisak-s-internet-stranitsi-na-litsa-koito-nyamat-pravo-da-predostavyat-investitsionni-uslugi-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-10272.html Решения от заседание на КФН на 11.03.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-03-2021-g--10270.html Новини Thu, 11 Mar 2021 17:17:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-03-2021-g--10270.html Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-chetvartoto-trimesechie-i-za-2020-g--10268.html Новини Wed, 10 Mar 2021 16:40:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-chetvartoto-trimesechie-i-za-2020-g--10268.html Данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-sluzhebno-razpredelenite-litsa-vav-fondovete-za-dopalnitelno-zadalzhitelno-pensionno-osiguryavane-prez-2020-g--10266.html Новини Wed, 10 Mar 2021 16:36:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-sluzhebno-razpredelenite-litsa-vav-fondovete-za-dopalnitelno-zadalzhitelno-pensionno-osiguryavane-prez-2020-g--10266.html Предупреждение към потенциални инвеститори и всички заинтересовани лица https://www.fsc.bg/bg/novini/preduprezhdenie-kam-potentsialni-investitori-i-vsichki-zainteresovani-litsa-10264.html Новини Wed, 10 Mar 2021 15:47:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/preduprezhdenie-kam-potentsialni-investitori-i-vsichki-zainteresovani-litsa-10264.html Данни за застрахователния пазар към 30.10.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-10-2020-g--10262.html Новини Wed, 10 Mar 2021 15:28:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-10-2020-g--10262.html Мария Филипова, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, участва в инициатива на БФБ в подкрепа на женското лидерство по повод международния празник на жената https://www.fsc.bg/bg/novini/mariya-filipova-zamestnik-predsedatel-na-komisiya-za-finansov-nadzor-rakovodesht-upravlenie-nadzor-na-investitsionnata-deynost-uchastva-v-initsiativa-na-bfb-v-podkrepa-na-zhenskoto-liderstvo-po-povod-mezhdunarodniya-praznik-na-zhenata-10260.html Новини Mon, 08 Mar 2021 14:32:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/mariya-filipova-zamestnik-predsedatel-na-komisiya-za-finansov-nadzor-rakovodesht-upravlenie-nadzor-na-investitsionnata-deynost-uchastva-v-initsiativa-na-bfb-v-podkrepa-na-zhenskoto-liderstvo-po-povod-mezhdunarodniya-praznik-na-zhenata-10260.html Решения от заседание на КФН на 04.03.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-03-2021-g--10258.html Новини Thu, 04 Mar 2021 17:02:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-03-2021-g--10258.html Съобщение за издаден общ административен акт https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-izdaden-obsht-administrativen-akt-10256.html Новини Tue, 02 Mar 2021 18:04:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-izdaden-obsht-administrativen-akt-10256.html Решения от заседание на КФН на 02.03.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-03-2021-g--10254.html Новини Tue, 02 Mar 2021 17:15:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-03-2021-g--10254.html Решения от заседание на КФН на 25.02.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-02-2021-g--10252.html Новини Thu, 25 Feb 2021 18:40:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-02-2021-g--10252.html Комисията прие указания и практика във връзка с дейностите по разпространение на застрахователни продукти https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-prie-ukazaniya-i-praktika-vav-vrazka-s-deynostite-po-razprostranenie-na-zastrahovatelni-produkti-10250.html Новини Tue, 23 Feb 2021 17:11:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-prie-ukazaniya-i-praktika-vav-vrazka-s-deynostite-po-razprostranenie-na-zastrahovatelni-produkti-10250.html Решения от заседание на КФН на 23.02.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-02-2021-g--10248.html Новини Tue, 23 Feb 2021 17:08:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-02-2021-g--10248.html Решения от заседание на КФН на 18.02.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-02-2021-g--10244.html Новини Thu, 18 Feb 2021 17:06:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-02-2021-g--10244.html Решения от заседание на КФН на 16.02.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-02-2021-g--10242.html Новини Tue, 16 Feb 2021 17:06:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-02-2021-g--10242.html Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/predvaritelni-rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-2020g--10240.html Новини Tue, 16 Feb 2021 16:08:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/predvaritelni-rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-2020g--10240.html Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи https://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-esma-startira-obshto-nadzorno-deystvie-savmestno-s-natsionalnite-kompetentni-organi-10238.html Новини Fri, 12 Feb 2021 16:08:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-esma-startira-obshto-nadzorno-deystvie-savmestno-s-natsionalnite-kompetentni-organi-10238.html Решения от заседание на КФН на 11.02.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-02-2021-g--10236.html Новини Thu, 11 Feb 2021 17:13:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-02-2021-g--10236.html Решения от заседание на КФН на 09.02.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-02-2021-g--10234.html Новини Tue, 09 Feb 2021 17:20:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-02-2021-g--10234.html Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-31-12-2020-g--10232.html Новини Mon, 08 Feb 2021 13:24:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-31-12-2020-g--10232.html Решения от заседание на КФН на 04.02.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-02-2021-g--10230.html Новини Thu, 04 Feb 2021 17:16:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-02-2021-g--10230.html Становище на КФН https://www.fsc.bg/bg/novini/stanovishte-na-kfn-10228.html Новини Thu, 04 Feb 2021 10:26:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/stanovishte-na-kfn-10228.html Решения от заседание на КФН на 02.02.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-02-2021-g--10226.html Новини Tue, 02 Feb 2021 17:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-02-2021-g--10226.html Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-10224.html Новини Fri, 29 Jan 2021 11:08:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-10224.html Решения от заседание на КФН на 28.01.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-01-2021-g--10222.html Новини Thu, 28 Jan 2021 17:32:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-01-2021-g--10222.html Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-10220.html Новини Thu, 28 Jan 2021 11:04:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-10220.html