Комисия за финансов надзор Copyright (c) . Комисия за финансов надзор All rights reserved. https://www.fsc.bg/ Новини bg Mon, 02 Aug 2021 01:58:11 +0300 60 https://www.fsc.bg/ Комисия за финансов надзор https://www.fsc.bg/ Решения от заседание на КФН на 29.07.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-29-07-2021-g--10490.html Новини Thu, 29 Jul 2021 17:18:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-29-07-2021-g--10490.html Владимир Савов, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ взе участие в предаването Money.bg https://www.fsc.bg/bg/novini/vladimir-savov-zamestnik-predsedatel-na-komisiya-za-finansov-nadzor-rakovodesht-upravlenie-zastrahovatelen-nadzor-vze-uchastie-v-predavaneto-money-bg-10488.html Новини Wed, 28 Jul 2021 17:13:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/vladimir-savov-zamestnik-predsedatel-na-komisiya-za-finansov-nadzor-rakovodesht-upravlenie-zastrahovatelen-nadzor-vze-uchastie-v-predavaneto-money-bg-10488.html КФН организира онлайн среща по повод влизането в сила на нова нормативна уредба за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-organizira-onlayn-sreshta-po-povod-vlizaneto-v-sila-na-nova-normativna-uredba-za-prudentsialniya-nadzor-varhu-investitsionnite-posrednitsi-10486.html Новини Wed, 28 Jul 2021 16:45:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-organizira-onlayn-sreshta-po-povod-vlizaneto-v-sila-na-nova-normativna-uredba-za-prudentsialniya-nadzor-varhu-investitsionnite-posrednitsi-10486.html Комисията за финансов надзор организира онлайн серия от обучителни семинари с поднадзорни на КФН лица, на теми свързани с приложението на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-organizira-onlayn-seriya-ot-obuchitelni-seminari-s-podnadzorni-na-kfn-litsa-na-temi-svarzani-s-prilozhenieto-na-zmip-zmft-i-aktovete-po-prilaganeto-im-10484.html Новини Wed, 28 Jul 2021 13:10:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-organizira-onlayn-seriya-ot-obuchitelni-seminari-s-podnadzorni-na-kfn-litsa-na-temi-svarzani-s-prilozhenieto-na-zmip-zmft-i-aktovete-po-prilaganeto-im-10484.html Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-30-06-2021-g--10482.html Новини Wed, 28 Jul 2021 10:43:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-30-06-2021-g--10482.html Решения от заседание на КФН на 27.07.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-07-2021-g--10480.html Новини Tue, 27 Jul 2021 17:07:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-07-2021-g--10480.html Отпада граничният контрол за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Зелена карта“ по отношение на автомобилите от Република Черна гора https://www.fsc.bg/bg/novini/otpada-granichniyat-kontrol-za-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-i-zelena-karta-po-otnoshenie-na-avtomobilite-ot-republika-cherna-gora-10478.html Новини Tue, 27 Jul 2021 12:10:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/otpada-granichniyat-kontrol-za-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-i-zelena-karta-po-otnoshenie-na-avtomobilite-ot-republika-cherna-gora-10478.html КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas Insurance Company S.A“ https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-zastrahovatelniya-portfeyl-na-generali-hellas-i-insurance-company-s-a-kam-generali-hellas-insurance-company-10472.html Новини Thu, 22 Jul 2021 17:13:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-zastrahovatelniya-portfeyl-na-generali-hellas-i-insurance-company-s-a-kam-generali-hellas-insurance-company-10472.html Комисията за финансов надзор прие Наредба за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-prie-naredba-za-iziskvaniyata-kam-sistemata-na-upravlenie-na-zastrahovatelite-i-prezastrahovatelite-10470.html Новини Thu, 22 Jul 2021 17:06:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-prie-naredba-za-iziskvaniyata-kam-sistemata-na-upravlenie-na-zastrahovatelite-i-prezastrahovatelite-10470.html Комисията за финансов надзор прие Стратегия за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор за периода 2021-2024 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-prie-strategiya-za-nablyudenie-na-finansovite-10476.html Новини Thu, 22 Jul 2021 17:04:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-prie-strategiya-za-nablyudenie-na-finansovite-10476.html Решения от заседание на КФН на 22.07.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-07-2021-g--10468.html Новини Thu, 22 Jul 2021 17:02:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-07-2021-g--10468.html Комисията за финансов надзор организира онлайн среща с инвестиционни посредници, по повод влизането в сила на нова нормативна уредба относно пруденциалния надзор в сектора https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-organizira-onlayn-sreshta-s-investitsionni-posrednitsi-po-povod-vlizaneto-v-sila-na-nova-normativna-uredba-otnosno-prudentsialniya-nadzor-v-sektora-10466.html Новини Thu, 22 Jul 2021 12:45:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-organizira-onlayn-sreshta-s-investitsionni-posrednitsi-po-povod-vlizaneto-v-sila-na-nova-normativna-uredba-otnosno-prudentsialniya-nadzor-v-sektora-10466.html Нови образци на справките за активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване https://www.fsc.bg/bg/novini/novi-obraztsi-na-spravkite-za-aktivite-na-fondovete-za-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-10464.html Новини Thu, 22 Jul 2021 09:05:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/novi-obraztsi-na-spravkite-za-aktivite-na-fondovete-za-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-10464.html Решения от заседание на КФН на 20.07.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-07-2021-g--10462.html Новини Tue, 20 Jul 2021 17:07:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-07-2021-g--10462.html Нов образец на заявление за одобрение на проспект съгласно ЗППЦК https://www.fsc.bg/bg/novini/nov-obrazets-na-zayavlenie-za-odobrenie-na-prospekt-saglasno-zpptsk-10460.html Новини Tue, 20 Jul 2021 15:46:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/nov-obrazets-na-zayavlenie-za-odobrenie-na-prospekt-saglasno-zpptsk-10460.html Данни за застрахователния пазар към края на първото тримесечие на 2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-parvoto-trimesechie-na-2021-g--10458.html Новини Mon, 19 Jul 2021 11:31:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-parvoto-trimesechie-na-2021-g--10458.html Решения от заседание на КФН на 15.07.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-15-07-2021-g--10456.html Новини Thu, 15 Jul 2021 17:08:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-15-07-2021-g--10456.html Решения от заседание на КФН на 13.07.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-07-2021-g--10454.html Новини Tue, 13 Jul 2021 17:01:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-07-2021-g--10454.html Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-transgranichna-deynost-vav-vatreshniya-pazar-na-evropeyskiya-sayuz-10452.html Новини Tue, 13 Jul 2021 15:52:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-transgranichna-deynost-vav-vatreshniya-pazar-na-evropeyskiya-sayuz-10452.html Решения от заседание на КФН на 08.07.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-08-07-2021-g--10450.html Новини Thu, 08 Jul 2021 17:09:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-08-07-2021-g--10450.html Годишни данни за застрахователния пазар за 2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/godishni-danni-za-zastrahovatelniya-pazar-za-2020-g--10448.html Новини Thu, 08 Jul 2021 16:53:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/godishni-danni-za-zastrahovatelniya-pazar-za-2020-g--10448.html Данни за максималния размер на техническата лихва https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-10446.html Новини Thu, 08 Jul 2021 16:46:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-10446.html Решения от заседание на КФН на 01.07.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-01-07-2021-g--10444.html Новини Thu, 01 Jul 2021 17:01:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-01-07-2021-g--10444.html Периодични справки и отчети на застрахователните брокери https://www.fsc.bg/bg/novini/periodichni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-10442.html Новини Thu, 01 Jul 2021 10:18:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/periodichni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-10442.html Решения от заседание на КФН на 30.06.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-06-2021-g--10440.html Новини Wed, 30 Jun 2021 17:00:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-06-2021-g--10440.html Решения от заседание на КФН на 29.06.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-29-06-2021-g--10438.html Новини Tue, 29 Jun 2021 16:58:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-29-06-2021-g--10438.html Решения от заседание на КФН на 24.06.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-06-2021-g--10436.html Новини Thu, 24 Jun 2021 17:01:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-06-2021-g--10436.html Пояснения от страна на КФН относно определянето на размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове https://www.fsc.bg/bg/novini/poyasneniya-ot-strana-na-kfn-otnosno-opredelyaneto-na-razmera-na-pensiite-ot-universalnite-pensionni-fondove-10434.html Новини Wed, 23 Jun 2021 10:19:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/poyasneniya-ot-strana-na-kfn-otnosno-opredelyaneto-na-razmera-na-pensiite-ot-universalnite-pensionni-fondove-10434.html Решения от заседание на КФН на 22.06.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-06-2021-g--10432.html Новини Tue, 22 Jun 2021 17:02:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-22-06-2021-g--10432.html Информация във връзка с Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/informatsiya-vav-vrazka-s-reshenie-na-ministerskiya-savet-441-ot-04-06-2021-g--10430.html Новини Fri, 18 Jun 2021 10:12:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/informatsiya-vav-vrazka-s-reshenie-na-ministerskiya-savet-441-ot-04-06-2021-g--10430.html КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователен портфейл от „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество“ - клон София КЧТ към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-zastrahovatelen-portfeyl-ot-en-en-zastrahovatelno-aktsionerno-druzhestvo-klon-sofiya-kcht-kam-dzi-zhivotozastrahovane-ead-10426.html Новини Thu, 17 Jun 2021 17:17:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-zastrahovatelen-portfeyl-ot-en-en-zastrahovatelno-aktsionerno-druzhestvo-klon-sofiya-kcht-kam-dzi-zhivotozastrahovane-ead-10426.html Решения от заседание на КФН на 17.06.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-06-2021-g--10424.html Новини Thu, 17 Jun 2021 17:07:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-06-2021-g--10424.html Данни за застрахователния пазар към 28.02.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-28-02-2021-g--10422.html Новини Thu, 17 Jun 2021 15:56:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-28-02-2021-g--10422.html Данни за застрахователния пазар към 31.01.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-01-2021-g--10420.html Новини Thu, 17 Jun 2021 15:51:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-01-2021-g--10420.html Комисията за финансов надзор прие на второ гласуване Наредба за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-prie-na-vtoro-glasuvane-naredba-za-tehnicheskite-lihveni-protsenti-po-chl-169-al-1-t-3-i-al-8-t-3-ot-kodeksa-za-sotsialno-osiguryavane-10418.html Новини Tue, 15 Jun 2021 20:05:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-prie-na-vtoro-glasuvane-naredba-za-tehnicheskite-lihveni-protsenti-po-chl-169-al-1-t-3-i-al-8-t-3-ot-kodeksa-za-sotsialno-osiguryavane-10418.html Съобщение относно провеждането на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-provezhdaneto-na-izpiti-za-pridobivane-na-pravo-za-uprazhnyavane-na-deynost-kato-broker-na-finansovi-instrumenti-i-kato-investitsionen-konsultant-10416.html Новини Tue, 15 Jun 2021 17:24:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-provezhdaneto-na-izpiti-za-pridobivane-na-pravo-za-uprazhnyavane-na-deynost-kato-broker-na-finansovi-instrumenti-i-kato-investitsionen-konsultant-10416.html Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-razgleda-i-prie-na-parvo-glasuvane-proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredba-63-ot-8-noemvri-2018-g--10414.html Новини Tue, 15 Jun 2021 17:22:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-razgleda-i-prie-na-parvo-glasuvane-proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredba-63-ot-8-noemvri-2018-g--10414.html Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 02.08.2006 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-razgleda-i-prie-na-parvo-glasuvane-proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredba-31-ot-02-08-2006-g--10412.html Новини Tue, 15 Jun 2021 17:20:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-razgleda-i-prie-na-parvo-glasuvane-proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredba-31-ot-02-08-2006-g--10412.html Решения от заседание на КФН на 15.06.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-15-06-2021-g--10410.html Новини Tue, 15 Jun 2021 17:14:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-15-06-2021-g--10410.html Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-parvoto-trimesechie-na-2021-g--10408.html Новини Mon, 14 Jun 2021 12:02:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-parvoto-trimesechie-na-2021-g--10408.html Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична застрахователна и посредническа дейност в рамките на Европейския съюз https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-10406.html Новини Fri, 11 Jun 2021 14:53:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-10406.html Заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор” - Диана Йорданова, бе официален гост на 10-то юбилейно издание на националния конкурс „Млад одитор“ 2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/diana-yordanova-zamestnik-predsedatel-na-kfn-rakovodesht-upravlenie-osiguritelen-nadzor-be-ofitsialen-gost-na-10-to-yubileyno-izdanie-na-natsionalniya-konkurs-mlad-oditor-2021-g--10404.html Новини Fri, 11 Jun 2021 11:55:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/diana-yordanova-zamestnik-predsedatel-na-kfn-rakovodesht-upravlenie-osiguritelen-nadzor-be-ofitsialen-gost-na-10-to-yubileyno-izdanie-na-natsionalniya-konkurs-mlad-oditor-2021-g--10404.html КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на част от застрахователния портфейл на “ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.“ към „OOM Global Care N.V.“ https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-chast-ot-zastrahovatelniya-portfeil-10400.html Новини Fri, 11 Jun 2021 10:49:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-e-predostavila-saglasie-za-prehvarlyane-na-chast-ot-zastrahovatelniya-portfeil-10400.html Решения от заседание на КФН на 10.06.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-06-2021-g--10398.html Новини Thu, 10 Jun 2021 17:22:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-06-2021-g--10398.html Комисията за финансов надзор прие на второ гласуване Наредба за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове. https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-prie-na-vtoro-glasuvane-naredba-za-rezervite-10396.html Новини Thu, 10 Jun 2021 17:19:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-prie-na-vtoro-glasuvane-naredba-za-rezervite-10396.html Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19 ноември 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-razgleda-i-prie-na-parvo-glasuvane-proekt-na-10394.html Новини Thu, 10 Jun 2021 17:17:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-razgleda-i-prie-na-parvo-glasuvane-proekt-na-10394.html Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба № 10 за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-razgleda-i-prie-na-parvo-glasuvane-proekt-na-10392.html Новини Thu, 10 Jun 2021 17:14:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-razgleda-i-prie-na-parvo-glasuvane-proekt-na-10392.html Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба за изискванията към фондовете за извършване на плащания. https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-razgleda-i-prie-na-parvo-glasuvane-proekt-na-10390.html Новини Thu, 10 Jun 2021 17:10:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-razgleda-i-prie-na-parvo-glasuvane-proekt-na-10390.html Решения от заседание на КФН на 08.06.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-08-06-2021-g--10388.html Новини Tue, 08 Jun 2021 17:12:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-08-06-2021-g--10388.html Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване промени в Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за ДЗПО https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-razgleda-i-prie-na-parvo-glasuvane-promeni-v-10386.html Новини Tue, 08 Jun 2021 17:07:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-razgleda-i-prie-na-parvo-glasuvane-promeni-v-10386.html