Комисия за финансов надзор Copyright (c) . Комисия за финансов надзор All rights reserved. https://www.fsc.bg/ Новини bg Fri, 28 Jan 2022 01:13:03 +0200 60 https://www.fsc.bg/ Комисия за финансов надзор https://www.fsc.bg/ Решения от заседание на КФН на 27.01.2022 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-01-2022-g--10742.html Новини Thu, 27 Jan 2022 17:10:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-01-2022-g--10742.html Решения от заседание на КФН на 25.01.2022 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-01-2022-g--10738.html Новини Tue, 25 Jan 2022 17:02:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-01-2022-g--10738.html Срокът за заплащане на дължимите такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2022 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/srokat-za-zaplashtane-na-dalzhimite-taksi-sabirani-ot-kfn-za-osashtestvyavane-na-obsht-finansov-nadzor-e-do-31-yanuari-2022-g--10732.html Новини Tue, 25 Jan 2022 16:24:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/srokat-za-zaplashtane-na-dalzhimite-taksi-sabirani-ot-kfn-za-osashtestvyavane-na-obsht-finansov-nadzor-e-do-31-yanuari-2022-g--10732.html Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-31-12-2021-g--10734.html Новини Fri, 21 Jan 2022 17:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-31-12-2021-g--10734.html Решения от заседание на КФН на 20.01.2022 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-01-2022-g--10730.html Новини Thu, 20 Jan 2022 17:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-01-2022-g--10730.html Мария Филипова, заместник- председател на Комисия за финансов надзор, бе специален гост на XXI-та церемония по награждаването на инвестиционните посредници и банки, постигнали най-високи резултати през 2021 година https://www.fsc.bg/bg/novini/mariya-filipova-zamestnik-predsedatel-na-komisiya-za-finansov-nadzor-be-spetsialen-gost-na-xxi-ta-tseremoniya-po-nagrazhdavaneto-na-investitsionnite-posrednitsi-i-banki-postignali-nay-visoki-rezultati-prez-2021-godina-10736.html Новини Thu, 20 Jan 2022 16:11:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/mariya-filipova-zamestnik-predsedatel-na-komisiya-za-finansov-nadzor-be-spetsialen-gost-na-xxi-ta-tseremoniya-po-nagrazhdavaneto-na-investitsionnite-posrednitsi-i-banki-postignali-nay-visoki-rezultati-prez-2021-godina-10736.html Решения от заседание на КФН на 18.01.2022 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-01-2022-g--10728.html Новини Tue, 18 Jan 2022 17:01:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-01-2022-g--10728.html Решения от заседание на КФН на 13.01.2022 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13012022-g-10724.html Новини Thu, 13 Jan 2022 17:00:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13012022-g-10724.html Решения от заседание на КФН на 11.01.2022 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-01-2022-g--10722.html Новини Tue, 11 Jan 2022 16:59:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-01-2022-g--10722.html Данни за застрахователния пазар към 31.10.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-10-2021-g--10720.html Новини Tue, 11 Jan 2022 16:41:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-10-2021-g--10720.html Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-transgranichna-deynost-vav-vatreshniya-pazar-na-evropeyskiya-sayuz-10718.html Новини Tue, 11 Jan 2022 16:34:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-transgranichna-deynost-vav-vatreshniya-pazar-na-evropeyskiya-sayuz-10718.html Съобщение във връзка с утвърдени актуализирани справки към финансовите отчети на управляващите дружества и колективните инвестиционни схеми https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-s-utvardeni-aktualizirani-spravki-kam-finansovite-otcheti-na-upravlyavashtite-druzhestva-i-kolektivnite-investitsionni-shemi-10716.html Новини Tue, 11 Jan 2022 16:20:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-s-utvardeni-aktualizirani-spravki-kam-finansovite-otcheti-na-upravlyavashtite-druzhestva-i-kolektivnite-investitsionni-shemi-10716.html Данни за максималния размер на техническата лихва https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-10714.html Новини Mon, 10 Jan 2022 16:14:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-10714.html Периодични справки и отчети на застрахователните брокери https://www.fsc.bg/bg/novini/periodichni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-10712.html Новини Mon, 10 Jan 2022 14:19:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/periodichni-spravki-i-otcheti-na-zastrahovatelnite-brokeri-10712.html Данни за застрахователния пазар към края на третото тримесечие на 2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/-10710.html Новини Mon, 10 Jan 2022 12:56:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/-10710.html Решения от заседание на КФН на 06.01.2022 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-01-2022-g--10708.html Новини Thu, 06 Jan 2022 17:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-01-2022-g--10708.html КФН с конкретни стъпки за 2022 г. за развитие на финтех екосистемата в България https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-s-konkretni-stapki-za-2022-g-za-razvitie-na-finteh-ekosistemata-v-balgariya-10706.html Новини Wed, 05 Jan 2022 15:39:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-s-konkretni-stapki-za-2022-g-za-razvitie-na-finteh-ekosistemata-v-balgariya-10706.html Решения от заседание на КФН на 04.01.2022 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-01-2022-g--10704.html Новини Tue, 04 Jan 2022 17:04:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-01-2022-g--10704.html Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-10702.html Новини Fri, 31 Dec 2021 11:44:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-10702.html Съобщение във връзка с утвърдена справка за притежаваните търговски недвижими имоти от АДСИЦ, секюритизиращи недвижими имоти https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-s-utvardena-spravka-za-pritezhavanite-targovski-nedvizhimi-imoti-ot-adsits-sekyuritizirashti-nedvizhimi-imoti-10700.html Новини Thu, 23 Dec 2021 17:29:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-s-utvardena-spravka-za-pritezhavanite-targovski-nedvizhimi-imoti-ot-adsits-sekyuritizirashti-nedvizhimi-imoti-10700.html Решения от заседание на КФН на 23.12.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-12-2021-g--10698.html Новини Thu, 23 Dec 2021 17:20:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-12-2021-g--10698.html Решения от заседание на КФН на 21.12.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-12-2021-g--10696.html Новини Tue, 21 Dec 2021 17:06:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-21-12-2021-g--10696.html Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/utvardeni-sa-tehnicheski-lihven-protsent-i-biometrichni-tablitsi-za-smartnost-koito-da-se-prilagat-ot-pod-pri-izchislyavane-na-pensionnite-rezervi-kam-31-12-2021-g--10694.html Новини Mon, 20 Dec 2021 17:14:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/utvardeni-sa-tehnicheski-lihven-protsent-i-biometrichni-tablitsi-za-smartnost-koito-da-se-prilagat-ot-pod-pri-izchislyavane-na-pensionnite-rezervi-kam-31-12-2021-g--10694.html Решения от заседание на КФН на 16.12.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-12-2021-g--10692.html Новини Thu, 16 Dec 2021 17:13:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-12-2021-g--10692.html Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-transgranichna-deynost-vav-vatreshniya-pazar-na-evropeyskiya-sayuz-10690.html Новини Wed, 15 Dec 2021 11:31:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-transgranichna-deynost-vav-vatreshniya-pazar-na-evropeyskiya-sayuz-10690.html Решения от заседание на КФН на 14.12.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-14-12-2021-g--10688.html Новини Tue, 14 Dec 2021 17:11:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-14-12-2021-g--10688.html Съобщение във връзка с публично изявление на ЕОЦКП, определящо общите европейски приоритети за прилагане за годишните финансови отчети за 2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-s-publichno-izyavlenie-na-eotskp-opredelyashto-obshtite-evropeyski-prioriteti-za-prilagane-za-godishnite-finansovi-otcheti-za-2021-g--10686.html Новини Tue, 14 Dec 2021 13:27:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-s-publichno-izyavlenie-na-eotskp-opredelyashto-obshtite-evropeyski-prioriteti-za-prilagane-za-godishnite-finansovi-otcheti-za-2021-g--10686.html Утвърждаване на справки по образец към финансовите отчети и към публични уведомления на публичните дружества, другите емитенти на ценни книжа, дружествата със специална инвестиционна цел и лицата по § 1д от ЗППЦК https://www.fsc.bg/bg/novini/utvarjdavane-na-spravki-po-obrazets-kym-finansovite-otcheti-i-kum-publichni-uvedomlenia-na-publichnite-drujestva-drugite-emitenti-na-cenni-knija-i-drujestvata-sas-specialna-inveasticionna-cel-10684.html Новини Fri, 10 Dec 2021 17:02:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/utvarjdavane-na-spravki-po-obrazets-kym-finansovite-otcheti-i-kum-publichni-uvedomlenia-na-publichnite-drujestva-drugite-emitenti-na-cenni-knija-i-drujestvata-sas-specialna-inveasticionna-cel-10684.html Решения от заседание на КФН на 09.12.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-12-2021-g--10682.html Новини Thu, 09 Dec 2021 17:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-12-2021-g--10682.html Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-tretoto-trimesechie-i-devetmesechieto-na-2021-g--10680.html Новини Thu, 09 Dec 2021 16:55:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-tretoto-trimesechie-i-devetmesechieto-na-2021-g--10680.html #Инвестирай безопасно – кампания на КФН https://www.fsc.bg/bg/novini/investiray-bezopasno-kampaniya-na-kfn-10678.html Новини Wed, 08 Dec 2021 17:00:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/investiray-bezopasno-kampaniya-na-kfn-10678.html Съобщение за издаване на общ административен акт за определяне размера на вноските във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд, за 2022 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-za-opredelyane-razmera-na-vnoskite-vav-fondovete-upravlyavani-ot-garantsionniya-fond-za-2022-g--10676.html Новини Tue, 07 Dec 2021 17:05:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-za-opredelyane-razmera-na-vnoskite-vav-fondovete-upravlyavani-ot-garantsionniya-fond-za-2022-g--10676.html Решения от заседание на КФН на 07.12.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-07-12-2021-g--10674.html Новини Tue, 07 Dec 2021 17:01:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-07-12-2021-g--10674.html Решения от заседание на КФН на 02.12.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-12-2021-g--10672.html Новини Thu, 02 Dec 2021 17:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-02-12-2021-g--10672.html Оповестяване на резултати от проведен на 27.11.2021 г. изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери https://www.fsc.bg/bg/novini/opovestyavane-na-rezultati-ot-proveden-na-27-11-2021-g-izpit-za-profesionalna-kvalifikatsiya-na-zastrahovatelnite-brokeri-10668.html Новини Wed, 01 Dec 2021 12:59:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/opovestyavane-na-rezultati-ot-proveden-na-27-11-2021-g-izpit-za-profesionalna-kvalifikatsiya-na-zastrahovatelnite-brokeri-10668.html Решения от заседание на КФН на 30.11.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-11-2021-g--10666.html Новини Tue, 30 Nov 2021 17:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-11-2021-g--10666.html КФН с участие в конференция на тема “България на европейската финтех карта” за представяне на Годишния доклад на Българската финтех асоциация https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-s-uchastie-v-konferentsiya-na-tema-balgariya-na-evropeyskata-finteh-karta-za-predstavyane-na-godishniya-doklad-na-balgarskata-finteh-asotsiatsiya-10664.html Новини Tue, 30 Nov 2021 15:31:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-s-uchastie-v-konferentsiya-na-tema-balgariya-na-evropeyskata-finteh-karta-za-predstavyane-na-godishniya-doklad-na-balgarskata-finteh-asotsiatsiya-10664.html Петър Джелепов – член на Комисията за финансов надзор взе участие с изказване в “Годишния доклад на Българската Финтех Асоциация” https://www.fsc.bg/bg/novini/petar-dzhelepov-chlen-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-vze-uchastie-s-izkazvane-v-godishniya-doklad-na-balgarskata-finteh-asotsiatsiya--10740.html Новини Fri, 26 Nov 2021 18:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/petar-dzhelepov-chlen-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-vze-uchastie-s-izkazvane-v-godishniya-doklad-na-balgarskata-finteh-asotsiatsiya--10740.html Председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов откри кръгла маса, посветена на „Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането“, организирана от ВУЗФ https://www.fsc.bg/bg/novini/predsedatelyat-na-kfn-g-n-boyko-atanasov-otkri-kragla-masa-posvetena-na-zelenata-10726.html Новини Fri, 26 Nov 2021 08:55:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/predsedatelyat-na-kfn-g-n-boyko-atanasov-otkri-kragla-masa-posvetena-na-zelenata-10726.html Решения от заседание на КФН на 25.11.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-11-2021-g--10658.html Новини Thu, 25 Nov 2021 17:02:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-11-2021-g--10658.html Съобщение относно изтичането на срока за представяне на публични уведомления на консолидирана основа за трето тримесечие на 2021 г. от страна на емитентите на ценни книжа https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-iztichaneto-na-sroka-za-predstavyane-na-publichni-uvedomleniya-na-konsolidirana-osnova-za-treto-trimesechie-na-2021-g-ot-strana-na-emitentite-na-tsenni-knizha-10656.html Новини Wed, 24 Nov 2021 16:17:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-otnosno-iztichaneto-na-sroka-za-predstavyane-na-publichni-uvedomleniya-na-konsolidirana-osnova-za-treto-trimesechie-na-2021-g-ot-strana-na-emitentite-na-tsenni-knizha-10656.html Решения от заседание на КФН на 23.11.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-11-2021-g--10654.html Новини Tue, 23 Nov 2021 17:05:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-11-2021-g--10654.html Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-devetmesechieto-na-2021-g--10652.html Новини Tue, 23 Nov 2021 16:32:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-devetmesechieto-na-2021-g--10652.html На заседание на КФН е приетата актуализирана Програма за защита на потребителите на небанковия финансов сектор за периода 2021-2024 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/na-zasedanie-na-kfn-e-prietata-aktualizirana-programa-za-zashtita-na-potrebitelite-na-nebankoviyat-finansov-sektor-za-perioda-2021-2024-g--10650.html Новини Tue, 16 Nov 2021 17:06:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/na-zasedanie-na-kfn-e-prietata-aktualizirana-programa-za-zashtita-na-potrebitelite-na-nebankoviyat-finansov-sektor-za-perioda-2021-2024-g--10650.html Решения от заседание на КФН на 16.11.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-11-2021-g--10648.html Новини Tue, 16 Nov 2021 17:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-16-11-2021-g--10648.html Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-transgranichna-deynost-vav-vatreshniya-pazar-na-evropeyskiya-sayuz-10646.html Новини Mon, 15 Nov 2021 16:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-transgranichna-deynost-vav-vatreshniya-pazar-na-evropeyskiya-sayuz-10646.html Решения от заседание на КФН на 11.11.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-11-2021-g--10644.html Новини Thu, 11 Nov 2021 17:02:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-11-2021-g--10644.html Списък с кандидатите, допуснати до изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери, който ще се проведе на 27.11.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-kandidatite-dopusnati-do-izpit-za-profesionalna-kvalifikatsiya-na-zastrahovatelnite-brokeri-koyto-shte-se-provede-na-27-11-2021-g--10638.html Новини Wed, 10 Nov 2021 13:58:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-kandidatite-dopusnati-do-izpit-za-profesionalna-kvalifikatsiya-na-zastrahovatelnite-brokeri-koyto-shte-se-provede-na-27-11-2021-g--10638.html Решения от заседание на КФН на 09.11.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-11-2021-g--10642.html Новини Tue, 09 Nov 2021 17:01:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-09-11-2021-g--10642.html Решения от заседание на КФН на 04.11.2021 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-11-2021-g--10640.html Новини Thu, 04 Nov 2021 17:02:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-11-2021-g--10640.html