Комисия за финансов надзор Copyright (c) . Комисия за финансов надзор All rights reserved. https://www.fsc.bg/ Новини bg Mon, 30 Mar 2020 22:24:28 +0300 60 https://www.fsc.bg/ Комисия за финансов надзор https://www.fsc.bg/ Одобрени са средства за финансиране на дейности по безопасност на движението по пътищата https://www.fsc.bg/bg/novini/odobreni-sa-sredstva-za-finansirane-na-deynosti-po-bezopasnost-na-dvizhenieto-po-patishtata-9814.html Новини Mon, 30 Mar 2020 16:00:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/odobreni-sa-sredstva-za-finansirane-na-deynosti-po-bezopasnost-na-dvizhenieto-po-patishtata-9814.html Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9812.html Новини Mon, 30 Mar 2020 13:08:00 +0300 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelite-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9812.html КФН с променени срокове по отношение на поднадзорните си лица https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-s-promeneni-srokove-po-otnoshenie-na-podnadzornite-si-litsa-9810.html Новини Fri, 27 Mar 2020 18:24:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-s-promeneni-srokove-po-otnoshenie-na-podnadzornite-si-litsa-9810.html КФН обръща внимание на емитентите, които предвиждат да представят финансовите си отчети в рамките на удължените срокове: Те трябва да оповестяват прогнозна дата на публикуването им и причините за по-късното публикуване https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-obrashta-vnimanie-na-emitentite-koito-predvizhdat-da-predstavyat-finansovite-si-otcheti-v-ramkite-na-udalzhenite-srokove-te-tryabva-9808.html Новини Fri, 27 Mar 2020 14:56:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-obrashta-vnimanie-na-emitentite-koito-predvizhdat-da-predstavyat-finansovite-si-otcheti-v-ramkite-na-udalzhenite-srokove-te-tryabva-9808.html Решения от заседание на КФН на 26.03.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-26-03-2020-g--9806.html Новини Thu, 26 Mar 2020 17:03:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-26-03-2020-g--9806.html КФН и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) подпомагат капиталовия пазар чрез информация за потенциалното въздействие на COVID-19 върху прилагането на МСФО 9 „Финансови инструменти“ https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-i-eotskp-podpomagat-kapitaloviya-pazar-chrez-informatsiya-za-potentsialnoto-vazdeystvie-na-covid-19-varhu-prilaganeto-na-msfo-9-finansovi-instrumenti--9804.html Новини Wed, 25 Mar 2020 15:16:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-i-eotskp-podpomagat-kapitaloviya-pazar-chrez-informatsiya-za-potentsialnoto-vazdeystvie-na-covid-19-varhu-prilaganeto-na-msfo-9-finansovi-instrumenti--9804.html Решения от заседание на КФН на 24.03.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-03-2020-g--9800.html Новини Tue, 24 Mar 2020 17:06:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-24-03-2020-g--9800.html Промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) https://www.fsc.bg/bg/novini/promeni-v-zakona-za-publichnoto-predlagane-na-tsenni-knizha-zptstsk--9798.html Новини Mon, 23 Mar 2020 11:24:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/promeni-v-zakona-za-publichnoto-predlagane-na-tsenni-knizha-zptstsk--9798.html С три месеца се удължава срокът за докладването на сделките за финансиране с ценни книжа пред регистри за транзакции https://www.fsc.bg/bg/novini/s-tri-mesetsa-se-udalzhava-sroka-za-dokladvaneto-na-sdelkite-za-finansirane-s-tsenni-knizha-pred-registri-za-tranzaktsii-9796.html Новини Thu, 19 Mar 2020 17:50:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/s-tri-mesetsa-se-udalzhava-sroka-za-dokladvaneto-na-sdelkite-za-finansirane-s-tsenni-knizha-pred-registri-za-tranzaktsii-9796.html Решения от заседание на КФН на 19.03.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-19-03-2020-g--9794.html Новини Thu, 19 Mar 2020 15:12:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-19-03-2020-g--9794.html Комисията за финансов надзор отмени Указанията относно съответствието с разпоредбите на Кодекса за застраховането на консултантски договори, сключени между застрахователен брокер и физически или юридически лица https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-otmeni-ukazaniyata-otnosno-saotvetstvieto-s-razporedbite-na-kodeksa-za-zastrahovaneto-na-konsultantski-dogovori-sklyucheni-mezhdu-zastrahovatelen-broker-i-fizicheski-ili-yuridicheski-litsa-9790.html Новини Thu, 19 Mar 2020 13:39:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-otmeni-ukazaniyata-otnosno-saotvetstvieto-s-razporedbite-na-kodeksa-za-zastrahovaneto-na-konsultantski-dogovori-sklyucheni-mezhdu-zastrahovatelen-broker-i-fizicheski-ili-yuridicheski-litsa-9790.html Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) предложи действия за смекчаване на въздействието на Coronavirus/COVID-19 за застрахователния сектор в ЕС https://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-zastrahovane-i-profesionalno-pensionno-osiguryavane-eiopa-predlozhi-deystviya-za-smekchavane-na-vazdeystvieto-na-coronavirus-covid-19-za-zastrahovatelniya-sektor-v-es-9788.html Новини Wed, 18 Mar 2020 16:58:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-zastrahovane-i-profesionalno-pensionno-osiguryavane-eiopa-predlozhi-deystviya-za-smekchavane-na-vazdeystvieto-na-coronavirus-covid-19-za-zastrahovatelniya-sektor-v-es-9788.html Комисията за финансов надзор извършва ежедневен мониторинг над търговията с финансови инструменти https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-izvarshva-ezhedneven-monitoring-nad-targoviyata-s-finansovi-instrumenti-9786.html Новини Tue, 17 Mar 2020 17:15:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-izvarshva-ezhedneven-monitoring-nad-targoviyata-s-finansovi-instrumenti-9786.html Решения от заседание на КФН на 17.03.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-03-2020-g--9784.html Новини Tue, 17 Mar 2020 12:50:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-03-2020-g--9784.html Лица с нетни къси позиции ще уведомяват при по-нисък праг https://www.fsc.bg/bg/novini/litsa-s-netni-kasi-pozitsii-shte-uvedomyavat-pri-po-nisak-prag-9782.html Новини Mon, 16 Mar 2020 17:54:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/litsa-s-netni-kasi-pozitsii-shte-uvedomyavat-pri-po-nisak-prag-9782.html Съобщение на Комисията за финансов надзор във връзка с COVID-19 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-vav-vrazka-s-covid-19-9774.html Новини Fri, 13 Mar 2020 15:58:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-vav-vrazka-s-covid-19-9774.html Съобщение за емитентите във връзка с COVID-19 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-kasaeshto-emitentite-vav-vrazka-s-covid-19-9778.html Новини Fri, 13 Mar 2020 13:26:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-kasaeshto-emitentite-vav-vrazka-s-covid-19-9778.html Решения от заседание на КФН на 12.03.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-03-2020-g--9772.html Новини Thu, 12 Mar 2020 17:07:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-12-03-2020-g--9772.html Комисията за финансов надзор предприе пакет от мерки във връзка с ограничаване на разпространението на коронавируса сред служителите си https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-predprie-paket-ot-merki-vav-vrazka-s-ogranichavane-na-razprostranenieto-na-koronavirusa-sred-sluzhitelite-si-9770.html Новини Thu, 12 Mar 2020 16:54:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-predprie-paket-ot-merki-vav-vrazka-s-ogranichavane-na-razprostranenieto-na-koronavirusa-sred-sluzhitelite-si-9770.html Решения от заседание на КФН на 10.03.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-03-2020-g--9768.html Новини Tue, 10 Mar 2020 15:41:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-10-03-2020-g--9768.html Данни за застрахователния пазар към края на четвъртото тримесечие 2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-chetvartoto-trimesechie-2019-g--9766.html Новини Tue, 10 Mar 2020 15:08:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-chetvartoto-trimesechie-2019-g--9766.html Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-chetvartoto-trimesechie-i-za-2019-g--9764.html Новини Mon, 09 Mar 2020 15:56:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-chetvartoto-trimesechie-i-za-2019-g--9764.html Данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-sluzhebno-razpredelenite-litsa-vav-fondovete-za-dopalnitelno-zadalzhitelno-pensionno-osiguryavane-prez-2019-g--9762.html Новини Mon, 09 Mar 2020 15:49:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-sluzhebno-razpredelenite-litsa-vav-fondovete-za-dopalnitelno-zadalzhitelno-pensionno-osiguryavane-prez-2019-g--9762.html Решения от заседание на КФН на 05.03.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-05-03-2020-g--9760.html Новини Thu, 05 Mar 2020 17:49:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-05-03-2020-g--9760.html Комисията за финансов надзор наложи забрана на „Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД – Клон България“ да сключва нови договори https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-nalozhi-zabrana-na-chertasig-zastrahovatelno-i-prezastrahovatelno-druzhestvo-ad-klon-balgariya-da-sklyuchva-novi-dogovori-9756.html Новини Mon, 02 Mar 2020 16:35:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-nalozhi-zabrana-na-chertasig-zastrahovatelno-i-prezastrahovatelno-druzhestvo-ad-klon-balgariya-da-sklyuchva-novi-dogovori-9756.html Коригирани са данните за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2019 г. и към 31.12.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/korigirani-sa-dannite-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-30-09-2019-g-i-kam-31-12-2019-g--9758.html Новини Mon, 02 Mar 2020 13:56:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/korigirani-sa-dannite-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-30-09-2019-g-i-kam-31-12-2019-g--9758.html Решения от заседание на КФН на 27.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-02-2020-g--9754.html Новини Thu, 27 Feb 2020 17:00:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-27-02-2020-g--9754.html Решения от заседание на КФН на 25.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-02-2020-g--9752.html Новини Tue, 25 Feb 2020 16:56:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-02-2020-g--9752.html Пакет от годишни справки по общо застраховане, животозастраховане и презастраховане съгласно Наредба 53 от 23.12.2016 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/paket-ot-godishni-spravki-po-obshto-zastrahovane-zhivotozastrahovane-i-prezastrahovane-saglasno-naredba-53-ot-23-12-2016-g--9750.html Новини Tue, 25 Feb 2020 15:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/paket-ot-godishni-spravki-po-obshto-zastrahovane-zhivotozastrahovane-i-prezastrahovane-saglasno-naredba-53-ot-23-12-2016-g--9750.html Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/predvaritelni-rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-2019-g--9748.html Новини Tue, 25 Feb 2020 14:43:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/predvaritelni-rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-2019-g--9748.html Данни за дейността на застрахователните брокери към 31.12.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-deynostta-na-zastrahovatelnite-brokeri-kam-31-12-2019-g--9746.html Новини Tue, 25 Feb 2020 14:30:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-deynostta-na-zastrahovatelnite-brokeri-kam-31-12-2019-g--9746.html Бяла книга за изкуствения интелект - европейски подход към върхови постижения и доверие https://www.fsc.bg/bg/novini/byala-kniga-za-izkustveniya-intelekt-evropeyski-podhod-kam-varhovi-postizheniya-i-doverie-9744.html Новини Mon, 24 Feb 2020 16:59:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/byala-kniga-za-izkustveniya-intelekt-evropeyski-podhod-kam-varhovi-postizheniya-i-doverie-9744.html Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9742.html Новини Fri, 21 Feb 2020 12:15:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9742.html Финансовият надзор на Румъния отне лиценза за извършване на застрахователна дейност на „Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество“ АД https://www.fsc.bg/bg/novini/finansoviyat-nadzor-na-rumaniya-otne-litsenza-za-izvarshvane-na-9740.html Новини Thu, 20 Feb 2020 19:16:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/finansoviyat-nadzor-na-rumaniya-otne-litsenza-za-izvarshvane-na-9740.html Решения от заседание на КФН на 20.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-02-2020-g--9738.html Новини Thu, 20 Feb 2020 17:23:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-20-02-2020-g--9738.html Решения от заседание на КФН на 18.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-02-2020-g--9736.html Новини Tue, 18 Feb 2020 17:01:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-18-02-2020-g--9736.html Списък с имената на напуснали служители на КФН, които не са върнали своите служебни карти https://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-imenata-na-napusnali-sluzhiteli-na-kfn-koito-ne-sa-varnali-svoite-sluzhebni-karti-9734.html Новини Mon, 17 Feb 2020 10:09:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisak-s-imenata-na-napusnali-sluzhiteli-na-kfn-koito-ne-sa-varnali-svoite-sluzhebni-karti-9734.html Решения от заседание на КФН на 13.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-02-2020-g--9732.html Новини Thu, 13 Feb 2020 16:59:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-13-02-2020-g--9732.html Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира общи надзорни действия съвместно с националните компетентни органи относно управлението на риска за ликвидност на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК) https://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-esma-startira-obshti-nadzorni-deystviya-savmestno-s-natsionalnite-kompetentni-organi-9730.html Новини Wed, 12 Feb 2020 11:52:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/evropeyskiyat-organ-za-tsenni-knizha-i-pazari-esma-startira-obshti-nadzorni-deystviya-savmestno-s-natsionalnite-kompetentni-organi-9730.html Решения от заседание на КФН на 11.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-02-2020-g--9728.html Новини Tue, 11 Feb 2020 16:01:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-11-02-2020-g--9728.html Решение от заседание на КФН на 06.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-02-2020-g--9726.html Новини Thu, 06 Feb 2020 16:53:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/reshenie-ot-zasedanie-na-kfn-na-06-02-2020-g--9726.html Решения от заседание на КФН на 04.02.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-02-2020-g--9724.html Новини Tue, 04 Feb 2020 13:13:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-04-02-2020-g--9724.html ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“/ не разполага с лиценз на инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности https://www.fsc.bg/bg/novini/postfinans-eood-postfinance-ne-razpolaga-s-litsenz-na-investitsionen-posrednik-i-nyama-pravo-da-izvarshva-investitsionni-deynosti-9722.html Новини Fri, 31 Jan 2020 17:23:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/postfinans-eood-postfinance-ne-razpolaga-s-litsenz-na-investitsionen-posrednik-i-nyama-pravo-da-izvarshva-investitsionni-deynosti-9722.html Решения от заседание на КФН на 30.01.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-01-2020-g--9720.html Новини Thu, 30 Jan 2020 16:55:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-30-01-2020-g--9720.html Решения от заседание на КФН на 28.01.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-01-2020-g--9718.html Новини Tue, 28 Jan 2020 14:38:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-28-01-2020-g--9718.html Данни за застрахователния пазар към 30.11.2019 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-11-2019-g-9716.html Новини Fri, 24 Jan 2020 16:11:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-30-11-2019-g-9716.html Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9714.html Новини Fri, 24 Jan 2020 11:11:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/spisatsite-na-zastrahovatelnite-druzhestva-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-ot-darzhavi-chlenki-na-es-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-deynost-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-sa-aktualizirani-9714.html Решения от заседание на КФН на 23.01.2020 г. https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-01-2020-g--9712.html Новини Thu, 23 Jan 2020 17:10:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-23-01-2020-g--9712.html Владимир Савов, член на КФН, се оттегли предсрочно от поста си, за да поеме позиция в международен план https://www.fsc.bg/bg/novini/vladimir-savov-chlen-na-kfn-se-ottegli-predsrochno-ot-posta-si-za-da-poeme-pozitsiya-v-mezhdunaroden-plan-9710.html Новини Wed, 22 Jan 2020 16:28:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/vladimir-savov-chlen-na-kfn-se-ottegli-predsrochno-ot-posta-si-za-da-poeme-pozitsiya-v-mezhdunaroden-plan-9710.html Съобщение за издаден общ административен акт https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-izdaden-obsht-administrativen-akt-9708.html Новини Tue, 21 Jan 2020 16:50:00 +0200 https://www.fsc.bg/bg/novini/saobshtenie-za-izdaden-obsht-administrativen-akt-9708.html