Начало / News / Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 22.08.2015 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер:

 

Заявител

Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит

1.  Симеон Кирилов Дървингов

Решение № 686- ЗБ от 17 август 2015 г.

2.  Емил Димитров Панчев

Решение № 687- ЗБ от 17 август 2015 г.

3.  Татяна Константинова Георгиева

Решение № 688- ЗБ от 17 август 2015 г.

4.  Владимир Атанасов Балабанов

Решение № 689- ЗБ от 17 август 2015 г.

5.  Росен Красимиров Георгиев

Решение № 690- ЗБ от 17 август 2015 г.

6.  Васил Йорданов Петров

Решение № 691- ЗБ от 17 август 2015 г.

7.  Борислав  Станиславов Василев

Решение № 692- ЗБ от 17 август 2015 г.

8.  Наталия Миланова Милева

Решение № 693- ЗБ от 17 август 2015 г.

9. Христина Иванчева Величкова

Решение № 695- ЗБ от 18 август 2015 г.


Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 22 август 2015 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.    

Продължителността на изпита ще е 3 /три/ астрономически часа.

При явяването  на изпита е необходимо всеки кандидат да  носи:

• документ за самоличност;

• химикал/ки;

На изпита може да се използват калкулатори.

Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.

На изпита може да се ползва Кодекс за застраховането.