Начало / News / Резултати от промяна на участието и прехвърляне...

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2015 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2015 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През третото тримесечие на 2015 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 47 910 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 41 776 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2015 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 89 678 хил. лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2015 г. са общо 128 930. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 287 740 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2015 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.