Начало / News / Решения от заседание на КФН на 31.08.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 31.08.2018 г.

На заседанието си на 31.08.2018 г. КФН реши:
 
1.Уведомява „Застрахователна компания Олимпик - клон България”, че трябва да предприеме необходимите действия по изпълнение на отправените искания от Надзорния орган на Кипър и предварителния ликвидатор на ЗК „Олимпик“ АД, Република Кипър Павлос Накузи. 
               
2. Одобрява молбата на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД за удължаване до 05.11.2018 г.  срока за извършване на финансовата, актюерска и друга проверка на „ЗК Лев Инс“ АД към 30.06.2018 г., която да се извърши от „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД, (с предишно наименование „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД) и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, поради обективна невъзможност за събиране на необходимата информация в първоначално определения срок.