Начало / News / Решения от заседание на КФН на 24.10.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 24.10.2019 г.


На заседанието си на 24.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на Емил Славов Аспарухов и Константин Богданов Гавалюгов за членове на Съвета на директорите на управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД.
 
2. Заличава „ГРАФ 90“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
3. Заличава „Виртуал Сървисис“ ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.