Начало / News / Решения от заседание на КФН на 23.09.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 23.09.2015 г.

На заседанието си на 23.09.2015 г. КФН реши:

1. Разширява обхвата на издадения на ИП „Капман” АД, гр. София, лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

2. Удължава срока за предоставяне от „Интерглоуб Дайрект” ООД, гр. София, на изисканите допълнителна информация и документи.

3. Одобрява Координационните споразумения на надзорните колегии между членовете и участниците в колегиумите на застрахователни групи: GRAWE Group, KBC Group, MetLife EEA Group, GROUPAMA Group и SOGECAP Group.

4. Одобрява Координационното споразумение на надзорната колегия на Euroins Insurance Group.

5. Открива производство по приемане на Указания относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя. Определя седемдневен срок за изразяване на становище по документа. Указанията относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя можете да намерите тук: http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/Ukazaniq_zastrahovatelen-interes.pdf