Начало / News / Решения от заседание на КФН на 21.08.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 21.08.2018 г.


На заседанието си на 21.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Отказва да одобри Иван Галилеев Иванов за член на съвета на директорите на инвестиционния посредник „Фактори“ АД.
 
2. Издава одобрение на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, за промени в устава на дружеството.