Начало / News / Решения от заседание на КФН на 07.04.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 07.04.2015 г.

На заседанието си на 07.04.2015 г. КФН реши:

1. Ще спазва „Съвместни насоки относно сближаването на надзорните практики по отношение на съгласуваността на споразуменията за координиране на надзора върху финансовите конгломерати”, издадени от Съвместния комитет на Европейските надзорни органи (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган EIOPA, ESMA, EBA). Съвместните насоки относно сближаването на надзорните практики по отношение на съгласуваността на споразуменията за координиране на надзора върху финансовите конгломерати можете да намерите тук:http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/Savmestni-nasoki.pdf

2. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение на „Енергоремонт-Холдинг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД на акции на „Енергоремонт-Бобов дол” АД.

3. Одобрява допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Риъл Булленд” АД, гр. София.

4. Изпраща писмо на „Джи Ди Ем Еф Екс Юръп” ЕООД, с което изиска в едномесечен срок да представи допълнително документи, както и да отстрани констатирани несъответствия.

5. Удължава до 05.05.2015 г. срока за предоставяне от „ТНК Маркетс” ЕООД на допълнителна информация и документи.

6. Издава разрешение на последващи изменения в плана за ликвидация на „Интерамерикан България” ЗЕАД.