Начало / News / Решения от заседание на КФН на 03.10.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 03.10.2019 г.


На заседанието си на 03.10.2019 г. КФН реши:
 
1. От разгледаните до 03.10.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г., се допускат:
 
име
1. Милена Рашкова Луканова
2. Веселин Димитров Бекяров
3. Живко Стоянов Стоянов
4. Йосиф Николаев Муцков
5. Драгостин Стойчев Вълчев
6. Димитър Димитров Шуйцов
7. Гергана Миленова Петкова
8. Мариела Атанасова Цонкова
9. Стоян Борисов Георгиев
10. Диана Стоянова Крумова
11. Николай Николов Гюров
12. Пресиян Николаев Иванов
13. Иво Милчев Иванов
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 ноември 2019 г., се допускат:
 
име
1. Татяна Петрова Колева
2. Камен Огнянов Кънев
3. Петър Николаев Николов
4. Даниел Николаев Андреев
5. Георги Василев Попов
6. Димитър Руменов Коев
7. Албена Анкова Иванова
8. Георги Кирилов Кирилов
9. Александър Бориславов Николов
10. Петър Стоянов Табанов
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
2. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Джулия Сашева Кацарова.
 
3. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕМ 2009" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
4. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕКСАЛ ФЛИЙТ КАРС" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
5. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕВО ТРЕЙДИНГ" ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ИВИЕМ КОНСУЛТ" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.