Начало / News / Решения от заседание на КФН на 02.10.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 02.10.2018 г.


На заседанието си на 02.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение на управляващото дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД за прекратяването на договорен фонд „Дигитална трансформация“. Отнема разрешението за организиране и управление на договорен фонд „Дигитална трансформация“ (с предишни наименования ДФ „Алфа паричен пазар“ и ДФ „Алфа ликвидни средства“), издадено на управляващо дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД от Комисията за финансов надзор.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Аларик Кепитъл” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Аларик – Хибриден Депозит”.
 
3. Не издава забрана на Траян Антонов Кършутски за придобиване на квалифицирано участие в управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД.  Придобиването е в размер на 48 990 броя акции, представляващи 16,33% от капитала на дружеството.
 
4. Уведомява Централната банка на Ирландия (Central Bank of Ireland), че самоуправляващото инвестиционно дружество E. I. STURDZA FUNDS PLC, Ireland,  отговаря на изискванията на приложимото законодателство и може да извършва публично предлагане на територията на Република България на два класа ценни книжа на подфондове STRATEGIC EUROPE VALUE FUND, клас EURO R и STRATEGIC GLOBAL QUALITY FUND, клас USD R.
 
5. Изпраща писмо до „Ем Ди Ем 78“ ЕООД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за вписване в регистъра на застрахователните брокери.
           
6. Изпраща писмо до „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка с одобрението на Йерун Каръл Ван Лейуън, гражданин на Кралство Нидерландия, за изпълнителен член на Управителния съвет на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка с одобрението на Вилем Якоб Вестерлакен, гражданин на Кралство Нидерландия, за член на Управителния съвет на дружеството.