Начало / News / Решения от заседание на КФН на 01.10.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 01.10.2019 г.


На заседанието си на 01.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Ди Ви Баланс”.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „Eкспат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на Борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“.
 
3. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” АД.
 
4. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на "Застрахователно дружество ЕИГ Ре" ЕАД.
 
5. Утвърждава „Ейч Ел Би България” ООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на ЗД „БУЛ ИНС” АД.
 
6. Заличава „МАРТИКА“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ДОН АЛБЕРТО" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
8. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ВИЗА ЦЕНТЪР" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Емил Аспарухов и Константин Гавалюгов за членове на Съвета на директорите на дружеството.