Начало / News / Решение от заседание на КФН на 10.05.2018 г.

Решение от заседание на КФН на 10.05.2018 г.


На заседанието си на 10.05.2018 г. КФН реши:
 
1. Прилага принудителна административна мярка спрямо „Застрахователна компания Олимпик – клон България“ КЧТ за забрана сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, удължаване на срока на сключени договори и разширяване на покритието по тях, както и за забрана свободното разпореждане с активи на клона.