Начало / News / Председателят на Комисията за финансов надзор...

Председателят на Комисията за финансов надзор - г-н Бойко Атанасов, отправи своите пожелание към дипломиращите се от Випуск 2019 на Висшето училище по застраховане и финанси ( ВУЗФ)


    По време на церемонията, г-н Атанасов сподели, че в аулата вижда пред себе си интелигентни, харизматични, компетентни и модерно мислещи млади хора. За него, те са лидерите на утрешния ден, които ще посрещнат предизвикателствата, поднесени от динамиката на времето, в което живеем и работим.

    Г-н Бойко Атанасов сподели пред 250-те завършващи от 14-тия випуск на ВУЗФ, че заставя пред тях, не само като председател на КФН, но и като икономист, посветил по-голямата част от професионалната си кариера в сферата на данъчната администрация и финансовия сектор. Вярването, което той изрази пред дипломиращите се студенти бе, че зад развитието, което ги очаква, стоят като основа получените знания и умения от висшето образование, наред с много мотивация и вяра в себе си.
Boiko Atanasov
    Председателят на Комисията акцентира и върху общата цел, която всички присъстващи в аулата са си поставили – да развиваме небанковия финансов сектор и да го направим устойчив. Тази цел, според него, може да бъде постигната, само ако всеки съблюдава правилата и специфичните изисквания, относими към неговата дейност. Бойко Атанасов заяви, че е убеден, че само така ще бъде създадена среда на прозрачност, последователност и предвидимост, в която да се гарантира изпълнението на задълженията на всеки участник на пазара, което от своя страна да създаде реципрочна възможност за упражняването на правата на останалите участници, а като краен резултат да повиши доверието на заинтересованите страни в адекватното функциониране на пазара.

    Приветствия към дипломантите отправиха също президентът на ВУЗФ Апостол Апостолов и ректорът на университета доц. д-р Григорий Вазов.