Начало / News / Очаква се информация от Кипър как ще се изплащат...

Очаква се информация от Кипър как ще се изплащат обезщетенията на застрахованите в ЗК „Олимпик“

Пълен текст на интервю с Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, взето от БНТ на 16.08.2018 г.
 
Какви са правата на хората, които имат застраховки в ЗК „Олимпик“? Как могат да си потърсят обезщетенията или да си върнат частта от премията?
Въпросът има две страни. Едната е свързана с неизтеклата част от полиците, които ще бъдат прекратени на 17 август. Хората имат право да получат остатъка от внесените от тях премии, имат право да си получат парите обратно, но това ще се случи в рамките на общата процедура по ликвидация на застрахователя, който е кипърски. Другата важна страна е свързана с изплащането на обезщетенията. Тези хора трябва да знаят, че ще си получат обезщетенията. Очакваме допълнителна информация от надзорния орган по застраховането на Република Кипър, който в случая изцяло администрира процедурата по ликвидация и отнемането на лиценза на застрахователя и трябва да ни уведоми, какви ще бъдат приложимите механизми при изплащането на обезщетения. При всички положения хората ще бъдат обезщетени. Това е предвидено и според кипърското законодателство.
 
Към кого трябва да се обръщат хората, за да бъдат компенсирани, към Вас или към „Олимпик“? Трябва ли да подават заявление в КФН, за да бъдат покрити разходите им от Гаранционния фонд?
Не, към КФН няма защо да се подават заявления. Заявления трябва да се подават в офисите на клона на ЗК „Олимпик“, които все още работят, въпреки че компанията е вече в процедура по ликвидация. Съответно връщането на премиите ще стане в общата процедура по ликвидацията.
 
Ако предположим, че някой от застрахованите в ЗК „Олимпик“ в последния ден от застраховката извърши ПТП, той какво трябва да направи?
При всички положения той трябва да си предяви претенцията пред Олимпик“, за да влезе в списъка на кредиторите. А допълнително за това как ще бъдат плащани обезщетенията чрез системата на гаранционните фондове, ще трябва да получим по-подробни указания от надзора на Кипър, който трябва по-подробно да разясни процедурата и на нас. Изпратили сме запитване и очакваме от тях отговор. Вярвам, че до няколко дни ситуацията ще бъде изцяло изяснена.
 
А какво ще стане, ако на 18.08.2018 г. застрахованите лица в „Олимпик“ до 17-ти, не си сключат нова застраховка?
Ако нямат застраховка и направят ПТП, българският Гаранционен фонд ще плати на потърпевшия, но след това ще предяви регресен иск от виновния водач. Застраховката ГО не е просто задължение, а е добре всеки водач на МПС да я сключва, защото тя го защитава, покрива имуществени и неимуществени щети причинени на трети лица.
От  Гаранционния фонд имаме уверение, че няма да предприемат за момента прекратяване на регистрацията на такива моторни превозни средства, тъй като е възможно през летния месец август много хора да не са разбрали, че трябва да си сключат нова ГО с друг застраховател. Ще бъде проявено разбиране за това, че е необходимо повече време за хората.
 
Имате ли данни колко са застраховките в клона на ЗК „Олимпик“ в момента и кои от тях са на разсрочено плащане?
Към 17.08.2018 г., съгласно данни на Гаранционния фонд, действащите полици по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са 197 551. От тях 96 658 полици, което е почти половината, са сключени на разсрочено плащане на 3-месечни вноски, а другите – на 6-месечни вноски.  Тези полици се прекратяват автоматично от обявяването в държавния вестник на Република Кипър на назначаването на Временен (предварителен) ликвидатор на застрахователя. Покритието по тези полици се прекратява в 24:00 ч. на тази дата. Клиентите по полиците, сключени на разсрочено плащане, не следва да плащат следващи вноски по тях поради прекратяването на тези полици. Застрахователят служебно разполага с информация за това какви суми трябва да бъдат възстановени на клиентите му по прекратените полици за неизтеклата част от договорите и не е необходимо клиентите да подават искания за това.
 
Знаете ли дали има сигнали, че след 10 май 2018 г. са продавани застраховки "Гражданска отговорност" от „Олимпик“?
Нямаме. Съгласно данните в единната информационна система на Гаранционния фонд, след 10.05.2018 г. няма сключена нито една нова застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от ЗК „Олимпик“. Полиците по тази застраховка се издават само чрез генериране на номер от тази единна информационна система. Ако все пак има хора, на които някой е „издал“ такава полица след 10.05.2018 г., трябва да сигнализират КФН, за да бъде извършена проверка.
 
Има ли някаква връзка между ликвидацията на „Олимпик“ и повишаването на цените по „Гражданска отговорност?
Отговор: Не, в никакъв случай. Повишаването на цените  на застраховката на първо място е свързана с недостиг на премии и съответно на изплащане на обезщетенията, които с времето се повишават, а премиите не изразяват това повишаване. И на второ място, повишението е във връзка с едно тълкувателно решение на Върховния касационен съд отпреди няколко седмици, което разшири значително кръга на лицата, които имат право да получат обезщетение при смърт. Досега обезщетения имаха право да получават само най-близките – съпруг, деца, докато от сега нататък, обезщетения могат да получават братя и сестри, баби и дядовци, лели и чичовци, както и други емоционално свързани с починалия лица. Безспорно това ще се отрази на цената на застраховката и всеки застраховател трябва да направи свой собствен разчет за това с колко допълнително ще му се увеличат разходите при изплащане на обезщетение.
 
А какво става със системата бонус-малус? Тя ще бъде ли въведена и кога?
При всички положения тази система ще заработи. Тази система става все по-важна с оглед на факта, че премиите се повишават и е добре всеки да носи лична отговорност и това да се отрази на цената на застраховката. Добросъвестните водачи да могат да видят ползи от добросъвестното си поведение на пътя. А това какъв ще бъде бонусът и малусът тепърва предстои да бъде решено от работна група, която включва различни институции. Целта е да се създаде  такъв механизъм, който да повлияе на поведението на хората, така че при всяко едно нарушение, което извършват целенасочено на пътя, да знаят, че поради това нарушение, което са извършили, цената на тази застраховка за тях ще бъде съответно по-висока.