Начало / News / Назначаване на предварителен ликвидатор на „Olympic Insurance Co. Ltd“

Назначаване на предварителен ликвидатор на „Olympic Insurance Co. Ltd“

На основание чл. 624, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани страни за следното:

Съгласно разпоредбите на чл. 320 (1) от Законите за застрахователната и презастрахователната дейност и други свързани въпроси от 2016 и 2017 г. компетентният орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Кипър с Решение от 10 август 2018 г. е назначил г-н Pavlos Nacouzi от дружеството „Mazars Ltd“ за предварителен ликвидатор на „Olympic Insurance Co. Ltd“.

Адресът на ликвидатора е следният: Tlais Tower, 2 Romanos Street, 1 Floor, 1070 Nicosia, Cyprus.

Ликвидаторът е назначен със следните функции:
 
  • Да предприеме необходимите действия за защита на активите и за поддържане на статута на компанията;
  • Да поеме под своя контрол и управление всички права на собственост и правата, които компанията притежава или вероятно притежава;
  • Да представлява и да обвързва с действията си компанията;
  • Да предприема всички необходими действия във връзка с прекратяването на всички договори по общо застраховане, които компанията е сключила;
  • Да извършва всички други действия, които са предвидени в законите на Република Кипър по отношение на дейността на предварителния ликвидатор.
     
Периодът, за който е назначен г-н Pavlos Nacouzi като предварителен ликвидатор, изтича едновременно с назначаването на ликвидатор на компанията от съда.

В съответствие с разпоредбите на чл. 323 от Законите за застрахователната и презастрахователната дейност и други свързани въпроси от 2016 и 2017 г. с публикуването на назначаването на предварителния ликвидатор в Официалния вестник на Кипър застрахователните договори, сключени от компанията, се прекратяват.   
По отношение на посочените по-горе мерки е публикувано съобщение на английски език на интернет страницата от компетентния орган на Кипър, което е достъпно на следния интернет адрес: http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201808/430/editor/olympic_liquidator_eng_translation.pdf.